Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Her bygger vi Byggeprojekter Søtorvet og Papirfabrikken

Søtorvet og Papirfabrikken

I 2024 er Silkeborg forvandlet. Der står en ny bydel færdig på Søtorvet, et 70 meter højt hus og et nyt p-hus på Papirfabrikken i Silkeborg. Samtidig er vejene i området lagt om for at lette trafikken.

PROJEKTER

280 ejer- og lejeboliger mellem sø og å i byens hjerte

Vand og bygninger

Den nye bydel på Søtorvet består af 32.000 m2 blandet bebyggelse, detailhandel, erhverv og en hævet grøn bypark inspireret af New York High Line.

Ejer- og lejeboliger er fordelt på otte punkthuse i forskellige højder fra fem til otte etager. Husene er opført i forskellige tegltyper med varierende farver og grøn beplantning. Husene er bygget på et hævet, offentligt tilgængeligt byrum - en bypark - som giver nogle flotte kig ud over byen, Silkeborg Langsø, Havnen og naturen.

Byparken folder sig med amfitrapper ned mod promenaden langs Remstrup Å, Papirfabrikken og Havnen. Under byparken finder du en stor dagligvarebutik på cirka 3.500 m2 med lager og varegård, parkering, og med mindre butikker og caféer i stueplan ud mod åen og promenaden.

Ved Havnen, på samme side som Søtorvet, står en helt ny torveplads klar, som er forbundet til promenaden langs åen.

AP Pension står bag den nye bydel, som er tegnet af C. F. Møller. 

Se flere billeder af den nye bydel på Søtorvet

Læs mere om projektet 

En helt ny beboelsesejendom, der med sine 70 meter er Midtjyllands højeste
Papirtårnet 

Den 70 meter høje bygning består primært af lyse lejligheder i varierende størrelse. Alle med private altaner og en fantastisk udsigt over Silkeborg by og Søhøjlandet.

Bygningen ligger på Papirfabrikken og er i alt på 11.380 m2 fordelt på 23 etager. Derudover rummer huset cirka 1.000 m2 erhvervslokaler og p-kælder med plads til beboernes biler.

Aberdeen Asset står bag projektet, og Papirtårnet er tegnet af Årstidens Arkitekter. Papirtårnet stod færdigt i 2020.

Silkeborg Kommune anlægger nye veje, der kan håndtere trafik til midtbyen, Søtorvet, Havnen og Papirfabrikken, også i fremtiden
Illustration 

  

Christian 8.s Vej forventes at flytte mod øst væk fra Silkeborg Langsø. To nye kryds erstatter SuperBrugsen-krydset for skabe en bedre afvikling af trafikken. Søvej føres ud i et kryds ved Christian 8.s Vej lidt syd for det nuværende kryds, hvor det ene ben i krydset er indkørslen til SuperBrugsens vareindlevering under byparken. En ny vej fra Papirfabrikken munder ud i et T-kryds ved Christian 8.s Vej lidt længere mod nord, dér hvor Superbrugsen ligger i dag.

P-pladserne på Søtorvet er væk, men der er stadig masser af pladser i nærheden. Du kan fx benytte p-pladserne vist på kortet nedenfor.

App guider til p-plads

Med app'en 'Trafikinfo' kan du nemt og hurtigt finde en parkeringsplads i Silkeborg midtby. 

App’en giver dig et live kort over ledige parkeringspladser i Silkeborg og guider dig nemt hen til den p-plads, du ønsker at parkere på.

Download app'en, hvor du plejer at downloade apps. Find mere info om 'Trafikinfo' 

Kort over p-pladser

Nyt p-hus er åbnet mellem Jysk Musikteater og Performers' House på Papirfabrikken i Silkeborg
Illustration af nyt p-hus 

26. oktober 2018 åbnede det nye p-hus på Papirfabrikken. P-huset har 109 pladser og seks handicappladser fordelt på et dæk under jorden og fire over. 

P-huset er blandt andet bygget for at erstatte de p-pladser, der forsvinder på Søtorvet, når det bliver forvandlet til en ny bydel. P-pladserne blev ofte brugt af gæster til arrangementer i Jysk Musikteater og Kedelhuset. 

Ejeren af Papirfabrikken, SIF Invest, står bag byggeriet.

Den nye pumpestation er i drift, og de fleste ledningerne er lagt
Personer på en byggeplads 

En hel ny bydel og samtidig Midtjyllands højeste boligbyggeri kræver en mængde forsyningsledninger, så de kommende beboere kan komme i bad, på nettet og få varme.

Ledningsarbejdet er nu ved at være afsluttet, og den nye pumpestation nord for det nuværende Kvickly er i drift. Og faktisk er den et besøg værd. Gudenåens forløb er nemlig printet ind i belægningen på pumpestationens låg

I 2023 er Silkeborg forvandlet. Der står en ny bydel færdig på Søtorvet, et 70 meter højt hus og et nyt p-hus på Papirfabrikken i Silkeborg. Samtidig er vejene i området lagt om for at lette trafikken

En forventet tidsplan ser sådan her ud:

2019

 • Der slås pæle i på Søtorvet som fundering for at stabilisere jorden, som er meget blød.
 • Rejsegilde på papirtårnet 5. december. Herefter skal lejligehederne klargøres og forsynes med vand, varm og el

2020

 • Papirtårnet bliver færdigt og en ny p-kælder er klar til at blive taget i brug
 • Arbejdet med at udvide Viborgbroen fra to til fire spor starter op - fra Ansvej til Papirfabrikken

2021

 • En del af den nye bydel på Søtorvet står klar

2022/2023

 • Den samlede bydel står klar
 • Vi afventer byggeriet på Søtorvet, før vi kan gå i gang med at flytte Christian 8.s Vej fra Viborgbroen til Østergade inklusive Søvej og Papirfabrikken

KONTAKT OG FAQ

Vi får løbende en del spørgsmål til byggerierne på Søtorvet og Papirfabrikken. Vi har forsøgt at samle flere af dem her, så du forhåbentlig kan finde svar på dit spørgsmål.

Hvorfor bygges der på Søtorvet og Papirfabrikken?

Helt grundlæggende er Silkeborg i kraftig vækst, og det er helt i tråd med byrådets målsætninger. Silkeborg Kommune ønsker og planlægger, at vi bliver 15.000 flere indbyggere i 2040. Det kræver mange nye boliger i de kommende 20 år, og derfor skal der planlægges og etableres mange flere boliger. Både i og udenfor Silkeborg by. Lokalt og aktuelt sker det med to store projekter:

 • Papirtårnet, hvor Aberdeen Asset Management Denmark A/S bygger 86 boliger og ca. 1000 m2 erhvervslokaler. Byggeriet ventes at stå færdigt i 2020. Læs mere på papirtaarnet.dk
 • Søtorvet, hvor AP Pension bygger ca. 32.000 kvm i syv punkthuse. Der bliver erhverv, detailhandel og ca. 300 boliger og et helt nyt, mindre torv Søtorvet lige foran stryget. Hele byggeprojektet ventes at stå færdig i løbet af 2 – 3 år. 1. spadestik bliver formentlig omkring 20. marts 2019. 

Når investorer udefra på denne måde investerer op mod 1 mia. kr. i 300-400 nye boliger helt centralt i Silkeborg, så er det udtryk for, at Silkeborg Midtby er et meget attraktivt område at bo i - og bliver det i endnu højere grad, når de nye byggerier står færdige og har tilført området flere og nye kvaliteter.

Infrastrukturen skal tilpasses området

Samtidig med de store byggeprojekter skal der ske en række nødvendige tilpasninger af infrastrukturen. Først skal forsyningsledningerne moderniseres. De mange nye indbyggere kræver større kapacitet, og samtidig skal ledningerne renoveres og flyttes.

Lige bag ved Kvickly ligger en gammel pumpestation til regn- og spildevand. Den skal også flyttes. Hele dette arbejde med forsyningsledninger er i grove træk ved at være færdigt. Nu skal de forskellige typer af ledninger graves ned i stien langs Remstrup Å, fra Langebro til den nye pumpestation. Dette arbejde ventes færdigt i maj måned.

Herefter, når byggeriet tillader det pga. sikkerheden for entreprenøren, skal der etableres en sti fra den nye pumpestation til Langebro.

Adgang til Papirfabrikken

Vi har undersøgt mulighederne for at holde gangbroen Papirgangen åben i hele byggeperioden, og at anlægge en midlertidig sti henholdsvis hen til Cirkel K og til Kvickly. Af flere grunde er det desværre ikke muligt, herunder sikkerhed.

Hele området på Søtorvet bliver inddraget til byggeplads, og det vil ganske enkelt være for farligt at lade gående passere så tæt forbi eller gennem en byggeplads med store maskiner, betonelementer m.v. Vi har heller ikke mulighed for at dispensere efter naturbeskyttelsesloven og anlægge en ny sti langs Remstrup Å. Der er blandt andet odderen, som, efter naturbeskyttelsesloven, også skal have mulighed for passage.

Men vi vil naturligvis holde Papirgangen og alle andre passagemuligheder åbne længst muligt, og Papirgangen vil genåbne så hurtigt, som byggeriet tillader det.

Hvis man skal gå fra Havnehusene via Papirgangen til Kvickly, er afstanden ca. 220 meter og til Østergadekrydset ca. 280 meter. I de perioder hvor Papirgangen bliver spærret, vil omvejen fra Havnehusene via Smedebakken til Østergadekrydset blive ca. 430 meter og til Kvickly blive ca. 750 meter. Det er naturligvis længere og mere besværligt, især for ældre og gangbesværede, men afstanden må vurderes at ligge inden for tålegrænsen i en by af Silkeborgs størrelse.

Hvor meget skal man som nabo tåle?

Juridisk er der et begreb, som vi vil nævne i denne forbindelse. Det kaldes ”den naboretlige tålegrænse”. Begrebet bruges om konflikter mellem naboer, eksempelvis hvor meget skal en nabo tåle, hvis nabohusets nye blanke tegltag skinner på en meget generende måde. Begrebet bruges også i forbindelse med større og mindre anlægsopgaver som f.eks. metrobyggeriet i København og mere lokalt om motorvejsbyggeriet og etableringen af Torvet i Silkeborg.

Graden og omfanget, af hvad naboerne skal tåle i en by af Silkeborgs størrelse, er ikke klart defineret, men den generelle linje ”fastlægges” af retskendelser og afgørelser ved ekspropriation, herunder afgørelserne fra Taksationskommission og Overtaksationskommission. Generelt viser disse afgørelser, at naboerne kan blive nødt til at tåle en hel del før økonomisk kompensation kan komme på tale.

Arbejdets udførsel

Silkeborg Kommune stiller en række krav om arbejdets udførelse i tilladelserne til ledningsejere og bygherrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Vi kan dog ikke stille krav til selve indretningen af byggepladsen og adgangsveje, da byggeriet foregår på privat grund – med undtagelse af nye indkørsler til området fra offentlige veje.

Silkeborg Kommune har udarbejdet regler for støj og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Reglerne blev så sent som den 5. september 2018 drøftet i Klima- og Miljøudvalget, og udvalget valgte at godkende og fastholde de eksisterende regler. Vi vedlægger de godkendte regler. Silkeborg Kommune har som miljømyndighed til opgave at sikre, at reglerne overholdes. Hersker der tvivl, eller har man spørgsmål til dette, er man velkommen til at kontakte Team Virksomheder og Jord på tlf. 89 70 14 19 eller skriv en e-mail til virksomhederogjord@silkeborg.dk

Hvis der er klager i det daglige

Ved så store byggerier som Papirtårnet og Søtorvet vil der formentlig opstå situationer, hvor der kommer klager. Det kan muligvis afhjælpes, og som udgangspunkt vil vi opfordre alle til at starte med at tage direkte kontakt til bygherrernes repræsentanter ved byggerierne. Det er vores opfattelse, at alle bygherrer har en interesse i at afhjælpe nabogener, hvor det er muligt. Og vi er informeret om, at AP Pension vil oprette et forum med faste møder, hvor de mest berørte naboer vil blive repræsenteret, når byggeriet går i gang i marts 2019.

Silkeborg Kommune

Carina Nørlund
cna@silkeborg.dk  

Silkeborg Forsyning

Erik Trillingsgaard
et@silkeborgforsyning.dk 

AP Pension

Toke Larsen
tol@appension.dk 

Aberdeen Asset

Johnny Sørensen
jos@kpc.dk 

Henton

Lars Møller
lm@henton.dk 

Team Anlæg
Teknik og Miljø Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje