Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Her bygger vi Byggeprojekter Stations- og banearealet

Stations- og banearealet

Stations- og banearealet skal omdannes, så midt- og sydby bindes bedre sammen på tværs af jernbanen. Området er et vigtigt ankomstpunkt til midtbyen, men i dag opleves det snarere som en bagside til midtbyen med jernbanen som en fysisk barriere og større ubebygget arealer. Visionen er at højne områdets attraktivitet med fokus på mobilitet, forbindelser, byrum og kvalitet i det bygget miljø.

Kort

Plan- og Vejudvalget har i september 2021 sat udarbejdelsen af helhedsplanen på pause. Tidsplanen for det videre forløb er ikke fastsat

Byrådet besluttede 22. februar 2021 at igangsætte udarbejdelse af en helhedsplan for stations- og banearealet, så en omdannelse af området over tid sker ud fra en overordnet og sammenhængende plan.

Torsdag 29. april 2021 holdt vi virtuel workshop om stations- og baneområdet, hvor vi ligeledes fik en masse gode idéer og input, som vi tager med i det videre arbejde med helhedsplanen.

Se workshoppen

 

Fakta om programmet

OBS: Projektet er i september 2021 sat på pause fra politisk hold

  • Vinter 2020 – Politisk igangsætning af helhedsplanen
  • Forår 2021 – Borgerinddragelse
  • Uafklaret – Politisk godkendelse af helhedsplanen

Efter helhedsplanen bliver politisk godkendt, bliver interessenter i relation til området inddraget yderligere i programmet, så vi får en god dialog om behov og funktioner. Helhedsplanen er en vision og sætter en overordnet retning for områdets omdannelse, men den er samtidig fleksibel og kan tilpasses ændringer i omstændighederne.

En omdannelse af området er en omfattende proces, som må forventes at ske i etaper og over en længere årrække. Området har forskellige grundejere og helhedsplanens realisering afhænger af, om omverden vil være med til at gøre visionen til virkelighed.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje