Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Job Bliv pædagog hos os

Bliv pædagog hos os

Er du nysgerrig på, hvad det vil sige at arbejde som pædagog i Silkeborg Kommune?

Som pædagog i Silkeborg Kommune kan du ramme den hylde, der lige præcis passer dig.

Måske er du optaget af friluftslivet, kultur og musik, sanser og bevægelse eller noget helt fjerde? Vores dagtilbud arbejder med forskellige områder, som du også kan gå på opdagelse i her på siden.

I Silkeborg Kommune ønsker vi ’at se’ den enkelte medarbejder; vi vil styrke dine udviklingspotentialer. Det betyder, at du har mulighed for løbende at udvikle dig gennem fx netværksgrupper og opkvalificering via kompetenceløft lokalt eller fælles centralt arrangeret.

Vores arbejde med de 0-6-årige står på et solidt fundament.

Du kan læse vores sammenhængende Børne- og Ungepolitik, som beskriver den vision og de mål og værdier, som ligger til grund for alt vores arbejde med og for alle børn og unge i kommunen - uanset hvilken baggrund, de har:

Hos os er der plads til, at du kan udvikle dig

Der er gode betingelser for, at du kan arbejde med udvikling af din faglighed og helt særlige profil i Silkeborg Kommune. Vi tilbyder nemlig flere udviklingsmuligheder inden for organisationen.

Læs mere om:

Specialisér dig i dit felt igennem seks faglige netværk

Flere af netværkene er specialiseret omkring ét af de seks læreplanstemaer. Fælles for alle netværk og deltagere er nysgerrigheden på at udvikle den pædagogiske faglighed i fællesskabet på tværs af dagtilbuddene.

Det gør vi blandt andet gennem netværksmøder med spændende oplægsholdere, indgår i forskningsprojekter og eksperimenter i egen praksis. De seks netværksgrupper er:

  1. Natur, Udeliv & Science: Netværkets arbejde har en særlig kobling til den politiske vision om at gøre Silkeborg Kommune til Danmarks Outdoor Hovedstad. I dagtilbuddet kalder vi det ’Outdoor i børnehøjde’. Netværket samarbejder tæt med Naturfagscentret Aqua og pædagoguddannelsen i Ikast via projekter og udvikling af nye aktiviteter i naturen.

  2. Krop, Sanser & Bevægelse: Forum for medarbejdere, der er særligt optaget af indsatsen omkring krop, sanser og bevægelse. En stor del af deltagerne har en motorikvejlederuddannelse. Her er fokus på at inspirere hinanden og kvalificere indsatsen i forhold til krop, sanser og bevægelse.

  3. Kommunikation & Sprog: Forum for medarbejdere, der har fokus på at skabe sproglige og kommunikative læringsmiljøer. Her kan du opleve oplæg fra eksterne og interne oplægsholder. Derudover sker en løbende opkvalificering af rollen som sprogansvarlig - jf. den lovpligtige sprogvurdering ved 3 år.

  4. Kultur, Æstetik & Fællesskaber: Forum for medarbejdere, der vil udvikle kompetencer og praksis inden for de æstetiske læreprocesser. Du får mulighed for at opleve spændende oplæg og workshops med fx kunstnere, der har fokus på inddragelse af børn i skabelsen af kunst og eksperimenterende børnefællesskaber. Netværket har også fokus på at kvalificere og udvikle nye forløb sammen med nogle af vores spændende børnekulturudbydere i Silkeborg Kommune på udoglaer.dk.

  5. Mediepædagogisk netværk: Forum for medarbejdere, der vil undersøge og afprøve nye digitale medier og teknologier i praksis. Netværket er tænkt som et eksperimenterende og legende fællesskab, der forsøger at træde nye ‘sten’ i forhold til udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer. Netværket har bl.a. udviklet forskellige mediekasser, som alle ansatte i dagtilbuddet har mulighed for at booke og afprøve i deres praksis sammen med børnene.

  6. Netværk for særlig pædagogisk indsats: Forum for pædagoger fra de specialiserede afdelinger, inklusionspædagoger og vejledningspædagoger; altså medarbejdere, der alle har en særlig opgave i forhold til at understøtte opgaven omkring stærke børnefællesskaber og inkluderende læringsmiljøer. Indholdet består af både oplæg fra eksterne og interne oplægsholdere samt kollegial sparring.

Kompetenceudvikling

Starter du som pædagog i et af vores dagtilbud, behøver det ikke at være din endestation i Silkeborg Kommune.

Har du en leder i maven, har du mulighed for at komme på førlederforløb, som ruster dig til opgaven som leder. Her kan du møde andre, som vil ledelse på det pædagogiske område.

Som leder er der også udviklingsmuligheder fx i form af interne netværk for nye ledere, som støtter hinanden, udviklingsnakke i faciliterede ledernetværk, løbende kompetenceudviklingsforløb samt årlig lederkonference for alle ledere i Silkeborg Kommune.

Og derudover har alle vores institutioner kompetenceudviklingsplaner, som omfatter alle typer af medarbejdere ansat i institutionen.

Er du ikke uddannet pædagog, men ønsker at blive det? Der er flere vej til uddannelsen. Se mulighederne her.

Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er en professionsbachelor og varer 3½ år. Kravet for at læse til pædagog er enten en gymnasial eksamen eller anden grunduddannelse, der opfylder kravene til optagelse. Det kan fx være en uddannelse som pædagogisk assistent. Under dine praktikforløb får du praktikløn, og når du ikke er i praktik, er du berettiget til SU. Læs mere om uddannelsen her.

Merituddannelsen som pædagog

Det er også muligt at tage merituddannelsen som pædagog, hvis du har mindst to års erfaring inden for det pædagogiske område fx i dagtilbud, SFO, Klub. Erfaringen giver dig merit for de to lønnede praktikker, så uddannelsen kun tager tre år. Læs mere her.

Pædagogisk assistent

Uddannelsen som pædagogisk assistent veksler mellem skoleforløb på SOSU- skolerne og praktik via en ansættelse som elev på elevløn i en daginstitution, hvor du er i lære. Pædagogisk assistentuddannelsen kan sammensættes på flere måder afhængig af din beskæftigelses- og uddannelsesbaggrund.

Pædagogisk assistentuddannelsen er adgangsgivende til at søge ind på pædagogseminariet.

Se mere på SOSU-skolerne

Læs også mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Mange af vores daginstitutioner arbejder i det daglige ud fra forskellige pædagogiske profiler.

Det kan enten være som certificeret idrætsinstitution som fx Funder Børnehus.

Læs mere om Funder Børnehus

Eller som i Balle Naturbørnehus, hvor naturen vægtes særligt i det pædagogiske arbejde. Det samme gør den i Balle Børnehus, hvor der er tilknyttet en naturbus.

Læs mere om Balle Natur Børnehus

Læs mere om Balle Børnehus

Andre børnehuse profilerer sig gennem deres kulturarbejde både i praksis med børnene, men også i inddragelsen af familier og nærmiljøet.

Læs mere om Bakkegården

Læs mere om Børnehuset Fårvang

GRATIS SUNDHEDSORDNING

Silkeborg Kommunes sundhedsordning er et gratis tilbud til kommunens månedslønnede medarbejdere.

Sundhedsordningen har fokus på forebyggelse og understøttelse, især af medarbejdergrupper, der er udsat for fysiske arbejdsbelastninger, for at forhindre nedslidning og arbejdsskader.

Ordningen kan derfor bruges, hvis medarbejderens behandlingsbehov har relation til eller betydning for udførelse af arbejdet hos Silkeborg Kommune.

For at benytte sig af ordningen skal medarbejdere gennemgå en sundhedsfaglig vurdering af deres behandlingsbehov for at få et skræddersyet behandlingsforløb, som sammensættes af forskellige behandlingstyper såsom fysioterapi, kiropraktik og holdtræning efter behov. Massage kan tilføjes som supplement til behandlingsforløbet.

LEJE AF FERIFONDENS FERIEBOLIGER

Som fastansat i Silkeborg Kommune har du året rundt mulighed for at leje Feriefondens ferieboliger til en god pris.

Feriehusene og -lejlighederne ligger rundt om i landet. Og pengene til at købe boligerne for kommer fra de ansatte og tidligere ansatte, som ikke hæver alle deres feriepenge.

TRÆNINGSMULIGHEDER

Når du er ansat som månedslønnet medarbejder i Silkeborg Kommune, har du mulighed for at træne gratis i Brand og Rednings træningscenter på Kejlstrupvej. I centeret finder du forskellige træningsmaskiner til både styrke- og cardiotræning.

For at sikre, at du anvender udstyret korrekt og undgår overbelastning, skal du have et ’kørekort’, inden du går i gang. Du skal gennemgå et kort kursus på 2 ½ time ved Midtjysk Brand og Redning.

Her vil fysioterapeuten gennemgå træningsmetoden, og give dig et træningsprogram tilpasset din situation. På kurset vil du blive orienteret om alle de praktiske forhold i forbindelse med træningen.

Tilskud til træningscentre
Ønsker du at træne i et ’almindeligt’ træningscenter, har du også mulighed for det.

Silkeborg Kommune har forskellige rabatordninger med en række træningscentre, du kan benytte dig af, hvis du er fastansat.

PSYKOLOG, COACHING OG STRESS

Sommetider slår livet knuder. Det sker for os alle - og det er vigtigt med et sikkerhedsnet, som står klar til at gribe.

Derfor tilbyder Silkeborg Kommune psykologhjælp, coach eller hjælp til håndtering af stress til dig, som af den ene eller anden grund har det svært.

Det er din kommende leder, som henviser dig til vores tilbud.

RYGESTOP-KURSER

Silkeborg Kommune er en røgfri arbejdsplads. Vi vil gerne sikre medarbejderne muligheden for at leve et røgfrit liv - også udenfor arbejdstiden.

Derfor tilbyder vi alle vores medarbejdere rygestopkurser, som enten foregår indenfor eller i det fri. Du får gratis nikotinerstatning i forbindelse med dit rygestop.

Læs mere om rygestop-tilbuddet her

Er jobbet som pædagog noget for dig?

Se filmen om her og få et endnu bedre indblik i hverdagen som pædagog i Silkeborg Kommunes dagtilbud. 

Kontakt
Staben i Børne- og Familieafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje