Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Sundhed og omsorg Sammen om et værdigt ældreliv

Sammen om et værdigt ældreliv

Silkeborg Kommunes Værdighedspolitik 2024-2025

Silkeborg Kommunes Værdighedspolitik 2024-2025 ”Sammen om et værdigt ældreliv” beskriver byrådets overordnede værdier og politiske målsætninger inden for ældreområdet. Politikken består af følgende temaer:

 • Din livskvalitet og selvbestemmelse
 • Dine pårørende og fællesskaber
 • Vores faglighed og kvalitet i plejen

Din livskvalitet og selvbestemmelse

Vi vil fremme et værdigt ældreliv ved at:

 • støtte dig i at leve det liv, du ønsker
 • hjælpe dig med at styrke din fysiske, psykiske og sociale sundhed
 • tilrettelægge støtte, omsorg og pleje sammen med dig
 • støtte dig i at være så uafhængig af hjælp som muligt f.eks. ved hjælp af teknologi og hjælpemidler
 • støtte dig i, at du har et hjem, du trives i - og som passer til dine behov
 • støtte dig og dine pårørende i at tage stilling til din sidste tid og respektere dine ønsker

Dine pårørende og fællesskaber

Vi vil fremme et værdigt ældreliv ved at:

 • se dine pårørende, frivillige og lokalsamfund som vigtige samarbejdspartnere
 • samarbejde med pårørende, frivillige og lokalsamfund om at skabe de bedste rammer for ældrelivet 
 • forebygge ensomhed i ældrelivet - f.eks. ved at give mulighed for fællesskaber, samtaler og samvær med andre
 • lave klare aftaler og afstemme forventninger med dig og dine pårørende
 • hjælpe dine pårørende med at finde vej i de tilbud, der findes til pårørende

Vores faglighed og kvalitet i plejen

Vi vil fremme et værdigt ældreliv ved at:

 • samarbejde med din læge, sygehuset, frivillige organisationer og andre relevante parter for at fastholde og styrke dine ressourcer
 • sørge for, at du mødes af fagligt dygtige og imødekommende medarbejdere
 • lægge vægt på en god dialog og gode relationer
 • tilstræbe, at du bliver mødt af kendte medarbejdere i dit hjem
 • støtte dig i at fastholde og forbedre dine måltider
 • skabe gode rammer for måltiderne på plejecentre, daghjem og udvalgte aktivitetscentre
 • tilpasse din støtte, hvis dine behov ændrer sig

Politikkens fundament

Sammen om et værdigt ældreliv udspringer af byrådets vision - særligt visionen ”VELFÆRD - så alle kan leve et godt liv”.

Læs mere i byrådets mission og vision på silkeborg.dk

Politikken sætter retningen for:

 • Kvalitetsstandarderne for hjemmepleje og træning og Ældreudvalgets Udvalgsmål 2024-2025
 • Sundheds- og Omsorgsafdelingens strategier, projekter, indsatser og handleplaner, som i sidste ende skal omsættes til konkrete prioriteringer i budgettet

Se kvalitetsstandarder for hjemmepleje og træning på silkeborg.dk

Se Ældreudvalgets udvalgsmål 2024-2025 på dagsordener.silkeborg.dk

Se bekendtgørelsen om værdighedspolitikker på retsinformation.dk

Politikken er desuden tæt koblet til Sundheds- og Omsorgsafdelingens kerneopgave:

Vi samarbejder med borgeren om at styrke sundhed og fremme borgerens selvstændige og meningsfulde liv.

Politikkens målgruppe er som udgangspunkt personer over folkepensionsalderen. Dog er politikken også retningsgivende for yngre borgere, der kommer i kontakt med Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Politikken er udarbejdet af Ældreudvalget, der bl.a. har involveret Seniorrådet og repræsentanter fra AfdelingsMED i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i udarbejdelsen af politikken. Politikken er vedtaget i byrådet 30. januar 2024.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje