Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Hinge Sø

Hinge Sø

Thorsø ligger ved Virklund syd for Silkeborg. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten to steder i søen: det kommunale søbad "Thorsøbadet" i Virklund by i søens nordøstlige hjørne og ved det private badested "Vesterlund", der ligger i sommerhusområdet i søens vestlige ende.

Der er badebro, sandstrand, toiletfaciliteter og borde-bænkesæt ved søbadet samt madpakkehus og bål / grillsted. Toiletbygningen er åben i perioden 1. april til 15. oktober. Det omkringliggende opholdsareal er delvist skovbevokset.

Badevandskvalitet

Søen er meget næringsrig, og det medfører en kraftig vækst af alger, som gør vandet grønligt og meget uklart. Hver sommer sker opblomstring af blågrønalger i Hinge Sø. Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Hinge Sø, skyldes altså primært algevækst. 

Klik her for at finde badevandsprofilen for Hinge søbad.

Adresse på badestedet

Hinge Søbad

Vinderslevholmvej 64

8620 Kjellerup

Udmærket kvalitet
 
 

De 5 baderåd
 
 
 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne
Pas på badesøen
 
 

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje