Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Økonomisk hjælp

Økonomisk hjælp

Som ledig kan du få økonomisk hjælp afhængig af din situation.

Befordringsgodtgørelse til jobsamtale

Dagpenge - medlem af a-kasse

Enkeltydelser

Kontanthjælp

Merudgiftsgodtgørelse

Obligatorisk pension

Socialt frikort

Sygedagpenge

Uddannelseshjælp

Kommunernes Ydelsessystem - Selvbetjening for dig, der skal søge om økonomisk hjælp

Hvad kan du søge om økonomisk hjælp til?

Kommunernes Ydelsessystem er en selvbetjeningsløsning, som du skal bruge, hvis du vil ansøge om nogle bestemte typer økonomisk hjælp. Det drejer sig om:

  • dansk bonus
  • enkeltydelse
  • hjælp til forsørgelse
  • ledighedsydelse under ferie
  • særlig støtte

Alle borgere, der har mulighed for det, skal søge om disse offentlige ydelser via borger.dk.

Vejledninger til Kommunernes Ydelsessystem

Du finder hjælp til, hvordan du bruger Kommunernes Ydelsessystem i vejledningerne her:

Find vejledningen frem mens du ansøger

Forsæt din ansøgning - åben og slet kladde

Se dine beskeder

Se dine sager

Se dine udbetalinger

Søg om dansk bonus

Søg om enkeltydelse

Søg om hjælp til forsørgelse

Søg om ledighedydelse under ferie

Søg om særlig støtte

Vedhæft dokumentation fra PC eller mobil

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje