Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Jordflytning og jordforurening Kortlagte grunde

Kortlagte grunde

Region Midt kortlægger ejendomme, hvor der er fundet jordforurening og ejendomme, hvor der er risiko for at finde en forurening. Du kan læse mere om, hvad dette betyder for dig her på siden.

Hvad betyder V1 og V2?

Et areal på vidensniveau 1-kortlægges (V1), når der på arealet har været aktiviteter, som kan have medført en forurening. Regionerne har erfaringer med, at der ofte er forurening på for eksempelvis gamle autoværksteder og renserier med flere. V1-kortlægning foretages ofte ud fra arkivmateriale og oplysninger om, hvordan arealet har været anvendt. Region Midt skal altså ikke bore eller udtage prøver for at kunne V1-kortlægge et areal.

Hvis din bolig er V1-kortlagt, har du ret til indenfor 1 år fra din anmodning, at Region Midt undersøger din grund. Dette sker uden omkostninger for dig. Hvis der ikke bliver fundet forurening, udgår din grund af kortlægningen.

Et areal på Vidensniveau 2-kortlægges (V2), hvis der er konstateret en forurening. Der er typisk  lavet en forureningsundersøgelse med analyser af jorden.

Er min grund er kortlagt?

På kortet nederst på siden, kan du se om din grund er kortlagt. Du skal blot indtaste din adresse i søgefeltet. Kortmaterialet opdateres løbende, når der kommer opdateringer fra Region Midt.

For at få en signaturforklaring frem for kortet, skal du trykke på ”kortindhold” og dernæst Jordforurening. Så har du en oversigt over, hvad de forskellige farver og skraveringer betyder.

Du kan også se om din grund er områdeklassificeret.

Du kan læse mere om, hvad dette betyder for dig på "områdeklassificerede grunde".

Vil du ændre anvendelsen af din kortlagte grund eller bygge på grunden?

Når et areal er kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 skal du indhente tilladelse efter jordforureningslovens § 8, inden du ændrer anvendelsen, eller sætter byggeri i gang eller laver anlægsarbejder på grunden.

Det er vigtigt at få så mange konkrete oplysninger om projektet med i ansøgningen som muligt.

Se hvad en § 8-ansøgning skal indeholde.  

Eller kontakt Team Virksomheder og Jord, se kontaktinformationer øverst i højre side, for at høre om jeres projekt på en kortlagt grund.

Du skal også være opmærksom på reglen om, at man som ejer eller bruger af en grund, skal sikre sig, at de øverste 50 cm overjord er ren. Dette gælder kun, hvis arealerne skal anvendes til følsomme formål såsom bolig, børnehaver med mere.

”Læs mere i "Skal du bygge? - Husk 50 cm reglen”.

Hvad betyder det for mig, hvis min grund er kortlagt?

I linksene herunder kan du finde mere information om, hvad du skal være opmærksom på, når du har en grund, som er kortlagt.

Flytning af jord fra kortlagte arealer

Region Midtjyllands hjemmeside om jordforurening og kortlagte grunde

Læs Jordforureningsloven på Retsinformations hjemmeside

 

HER ER ET KORT
Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje