Selvbetjening og tidsbestilling

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen hører under Sundheds- og Ældreudvalget.

 

 

Læs mere her

Vi arbejder blandt andet med:

 • Visitation til personlig og praktisk hjælp, mad og vareudbringning
 • Udførelse af personlig og praktisk hjælp
 • Plejeboliger
 • Social- og sundhedsuddannelser
 • Sundhedsområdet
 • Idræt om dagen
 • Hjælpemidler
 • Demens
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Aktivitetscentre
 • Handicapkørsel
 • Patientsikkerhed

Formålet er at understøtte og udvikle en tillidsbaseret måde at arbejde på i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune og de faglige organisationer underskrev i juni 2015 en partnerskabsaftale. Formålet er at understøtte og udvikle en tillidsbaseret måde at arbejde på i afdelingen. 

Hvis du vil se, hvad aftalen egentlig går ud på, kan du se det her. Vi har valgt at få lavet en lille tegneserie om, hvad formålet med partnerskabsaftalen er, og hvis du har interesse i at læse selve aftalen, så er den også vedhæftet.