Selvbetjening og tidsbestilling

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen hører under Sundheds- og Ældreudvalget.

Læs mere her

Vi arbejder blandt andet med:

 • Visitation til personlig og praktisk hjælp, mad og vareudbringning
 • Udførelse af personlig og praktisk hjælp
 • Plejeboliger
 • Social- og sundhedsuddannelser
 • Sundhedsområdet
 • Idræt om dagen
 • Hjælpemidler
 • Demens
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Aktivitetscentre
 • Handicapkørsel
 • Patientsikkerhed

Formålet er at understøtte og udvikle en tillidsbaseret måde at arbejde på i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune og de faglige organisationer underskrev i juni 2015 en partnerskabsaftale.

Formålet er at understøtte og udvikle en tillidsbaseret måde at arbejde på i afdelingen. 

Hvis du vil se, hvad aftalen går ud på, kan du se det her:

Formålet med partnerskabsaftale - forklaret i videotegneserie

Se partnerskabsaftale 2015