Selvbetjening og tidsbestilling

Stations- og banearealet

Stations- og banearealet skal omdannes, så midt- og sydby bindes bedre sammen på tværs af jernbanen. Området er et vigtigt ankomstpunkt til midtbyen, men i dag opleves det snarere som en bagside til midtbyen med jernbanen som en fysisk barriere og større ubebygget arealer. Visionen er at højne områdets attraktivitet med fokus på mobilitet, forbindelser, byrum og kvalitet i det bygget miljø.

Kort over stations- og banearealet

Byrådet har 22. februar 2021 besluttet at igangsætte udarbejdelse af en helhedsplan for stations- og banearealet, så en omdannelse af området over tid sker ud fra en overordnet og sammenhængende plan.

Virtuel workshop 29. april 2021 

Vil vil gerne udarbejde helhedsplanen i tæt samarbejde med alle dem, der bruger, bor og færdes i området og har lyst til at involverere sig i udviklingen.

Derfor afholder vi en virtuel workshop, hvor vi rigtig gerne vil have input til:

  • Hvordan området omkring stationen og banen udvikle sig?
  • Hvordan vi kan binde midtbyen og sydbyen bedre sammen?
  • Hvordan vi får skabt attraktive byrum, der kan gøre området interessant?

Du kan tilmelde dig workshoppen senest 26. april på: twb@silkeborg.dk

Obs! Workshoppen er flyttet fra 26. til 29. april 2021.

Se beslutningsprotokollen for stations- og banearealet her.

Fakta om programmet

  • Vinter 2021 – Politisk igangsætning af helhedsplanen
  • Forår 2021 – Borgerinddragelse
  • Efterår 2021 (eller senere) – Politisk godkendelse af helhedsplanen

Efter helhedsplanen bliver politisk godkendt, bliver interessenter i relation til området inddraget yderligere i programmet, så vi får en god dialog om behov og funktioner. Helhedsplanen er en vision og sætter en overordnet retning for områdets omdannelse, men den er samtidig fleksibel og kan tilpasses ændringer i omstændighederne.

En omdannelse af området er en omfattende proces, som må forventes at ske i etaper og over en længere årrække. Området har forskellige grundejere og helhedsplanens realisering afhænger af, om omverden vil være med til at gøre visionen til virkelighed.