Selvbetjening og tidsbestilling

Bliv vikar hos os


At være vikar i de forskellige områder giver erfaring og måske klarhed over, hvad du kan tænke dig at arbejde med i fremtiden. Og et vikariat har ofte vist sig at være indgangen til fast ansættelse.

Bliv vikar hos os

Silkeborg Kommune tilbyder vikarjob indenfor flere områder: 

Plejecentre og hjemmeplejen

Bliv vikar i Sundhed- og Omsorgsafdelingen, hvis du har en social- og sundhedsuddannelse.

Når der mangler hænder på plejecentrene, i hjemmeplejen og hjemmesygepleje samt på midlertidige pladser foretrækker vi hjælp fra interne vikarer.

Som intern vikar vil du som udgangspunkt blive tilknyttet ét af de nedenstående områder, men du kan med tiden og efter grundig introduktion blive tilknyttet til flere områder. 

Plejecentre:

  • Område 1: Kragelund, Lysbro og Funder
  • Område 2: Solgården, Bakkegården, Fuglemosen, Sandgårdsparken, Malmhøj
  • Område 3: Rødegård, Karolinelundcentret, Fårvang, Søvangen
  • Område 4: Gødvad inkl. midlertidige pladser, Sejs, Remstruplund genoptræning
  • Område 5: Virklund, Birkebo/Skovly, Toftevang og Them/Bryrup udegruppe
  • Område 6: Marienlund 1. + 2. sal, Marienlund 3. + 4. sal, Remstruplund

Hjemmepleje/hjemmesygepleje: 

  • Område 7: Alderslyst
  • Område 8: Voel
  • Område 9: Kjellerup
  • Område 10: Toldbogade

Send ansøgning til Sundhed og Omsorg

Daginstitutioner, SFO og skoler

Timelønnede vikarer: mød personligt op og spørg om mulighederne eller send en uopfordret ansøgning.

Se under ledige job vedr. vikariater af længere varighed:

Se vores ledige job

Yderligere oplysninger om daginstitutioner eller skoler, navne, telefonnumre og mailadresser kan ses under:

Silkeborg Kommunes Dagtilbud 

Skoler og skoledistrikter

Socialafdelingen (handicap og psykiatri):

Timelønnede vikarer: mød personligt op og spørg om mulighederne eller send en uopfordret ansøgning. 

Se under ledige job vedr. vikariater af længere varighed:

Se vores ledige job

Yderligere oplysninger om institutioner, navne, telefonnumre og mailadresser kan ses under Bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne:

Gå til institutionsoversigten