Selvbetjening og tidsbestilling

Bliv vikar hos os


At være vikar i de forskellige områder giver erfaring og måske klarhed over, hvad du kan tænke dig at arbejde med i fremtiden. Og et vikariat har ofte vist sig at være indgangen til fast ansættelse.

Plejecentre og hjemmeplejen

Bliv vikar i Sundhed- og Omsorgsafdelingen, hvis du har en social- og sundhedsuddannelse. 

Når der mangler hænder på plejecentrene, i hjemmeplejen og det nære sundhedstilbud, henter vi hjælp i vores interne vikarkorps. 

Silkeborg Kommune er opdelt i tre områder:

  • Hjemmeplejen
  • Plejecentre 
  • Det nære sundhedstilbud (genoptræning, hjælpemidler, mestring og sygepleje)

Du kan selv vælge hvilket område, du ønsker at arbejde i, og du kan også være vikar i alle 3 områder. 

Send ansøgning til vores vikarkorps i Sundhed og Omsorg

Daginstitutioner, SFO og skoler

Timelønnede vikarer: mød personligt op og spørg om mulighederne eller send en uopfordret ansøgning.

Se under ledige job vedr. vikariater af længere varighed:

Se vores ledige job

Yderligere oplysninger om daginstitutioner eller skoler, navne, telefonnumre og mailadresser kan ses under:

Silkeborg Kommunes Dagtilbud 

Skoler og skoledistrikter

Socialafdelingen (handicap og psykiatri):

Timelønnede vikarer: mød personligt op og spørg om mulighederne eller send en uopfordret ansøgning. 

Se under ledige job vedr. vikariater af længere varighed:

Se vores ledige job

Yderligere oplysninger om institutioner, navne, telefonnumre og mailadresser kan ses under Bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne:

Gå til institutionsoversigten