Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald Byggeaffald

Byggeaffald

Uanset om du renoverer som virksomhed eller privat, skal byggeaffald sorteres og genanvendes i videst muligt omfang. Affaldet skal anmeldes via selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes

Hvis du nedriver eller renoverer en bygning eller et anlæg, skal du anmelde affaldet, hvis der frembringes mere end 1 ton affald. 

Anmeldelse skal ske senest 14 dage før arbejdet igangsættes, men gerne før.

Hvad skal du være opmærksom på, når du river ned eller renoverer?

Anmeld via Byg og Miljø

Alle anmeldelser skal sendes til Silkeborg Kommune via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Du har som bygherre ansvar for at anmelde byggeaffaldet, men kan give fuldmagt til f.eks. en entreprenør, så de kan anmelde på dine vegne.

Du eller din entreprenør skal bruge digital signatur for at komme ind på Byg og Miljø. 

Særlige regler for asbestaffald

Hvis du har byggeaffald, som indeholder asbest, skal du håndtere det efter særlige regler.

Læs mere om asbestaffald

Hvordan sorteres bygge- og anlægsaffald?

Byggeaffald skal som hovedregel sorteres på byggepladsen.

Hvis de fysiske forhold på byggepladsen gør det umuligt at sortere på stedet, kan sortering foregå på en plads, som Silkeborg har godkendt til formålet. Kontakt Silkeborg Kommune for at få oplysninger om dette.

Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal som minimum sorteres i følgende affaldstyper: 

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton uden maling
 • Blandinger af stenmaterialer, uglaseret og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Alt andet end mørtel skal være frasorteret affaldet. Det gælder også materiale, der kan indeholde PCB, eksempelvis fuger eller malet beton med PCB-holdig maling. 

Affald, der skal sendes til forbrænding eller deponi, skal afleveres på Affaldscenter Tandskov eller på din lokale genbrugsplads.

Affald til specialbehandling, typisk farligt affald, kan i mindre mængder afleveres på Affaldscenter Tandskov.

Er der tale om større mængder, kan det afleveres til specialgodkendte modtageanlæg. Kontakt Silkeborg Kommune for at høre nærmere.

Sortering af bygge- og anlægsaffald udenfor byggepladsen må kun ske på virksomheder og anlæg, der er miljøgodkendt hertil. 

Genanvendelse

Sten-, tegl- og betonmaterialer kan genbruges til anlægsarbejder som erstatning for nye råstoffer. Der er dog følgende betingelser:

 • Materialet skal være nedknust og rent. Med rent menes, at alt andet end mørtel er frasorteret. 
 • Materialet skal erstatte tilsvarende jomfruelige råstoffer i type og mængde. 
 • Materialet skal nedknuses så det har samme størrelse som det naturlige produkt det erstatter.
 • Materialet kan benyttes til opbygning af veje og pladser.
 • Det er dog ikke tilladt at anvende nedknust byggeaffald som erstatning for jord i forbindelse med terrænregulering og opfyld af huller.
 • Materialet skal anvendes indenfor 1 år.
 • Bygge og anlægsaffald må ikke genbruges, hvis det ikke er sorteret eller materialerne er forurenede.

Bemærk at det kun er tilladt at anvende nedknust byggeaffald, såfremt byggeaffaldet benyttes til et formål, der ellers ville være udfyldt af andre jomfruelige materialer, såsom stabilgrus o.l. 

rasorteret rent jern- og metal, gips og stenuld må anvendes til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, f.eks. genanvendelse af gipsplader i byggeri. 

Alternativt må materialerne genanvendes på en virksomhed eller et anlæg, der modtager affald til genanvendelse.

Knust asfalt kan uden tilladelse anvendes til opbygning af veje, stier, pladser m.v., når visse vilkår er overholdt.

Læs mere om genanvendelse af knust asfalt

Relateret indhold

Læs mere om grænseværdier for byggeaffald

Læs mere om flytning af jord

Team Energi og Ressourcer
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje