Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Tilskudsmuligheder Tilskud for foreninger Aktiv Fritid

Aktiv Fritid

I Aktiv Fritid tilbyder vi fritidsvejledning, kontingentstøtte og støtte til udstyr til udsatte børn og unge mellem 0 og 18 år. Tilbuddet er for børn og unge bosiddende i Silkeborg Kommune, som ikke i forvejen går til en fritidsaktivitet.

I Aktiv Fritid hjælper vi børn og unge med at blive en del af et fællesskab i det organiserede fritidsliv. Fritidslivet er en vigtig del af den hverdag, som børn og unge dannes, formes og udvikler sig i. Et aktivt fritidsliv kan øge børn og unges trivsel, forbedre deres fysiske og mentale sundhed, skabe venskaber, give succesoplevelser og skabe en følelse af at høre til.

Hjælpen hos Aktiv fritid består af:

 • Fritidsvejledning

  Vi kontakter familien over telefon og vejleder enten direkte over telefonen eller aftaler et fysisk møde, som kan foregå i hjemmet eller på Rådhuset. Til vejledningen kan det være en fordel at barnet deltager.
 • Kontingentstøtte

  Sammen med et udlæg fra forældrene kan vi give kontingentstøtte op til et vis beløb til én aktivitet for ét år ad gangen.
  Vi giver ikke støtte til eneundervisning og kommercielle tilbud.
 • Støtte til udstyr

  Når dit barn skal starte til en aktivitet, kan der være behov for tøj eller udstyr. Det kan vi hjælpe med op til et vist beløb.

Er der behov for støtte efter det første år, oprettes en ny henvisning.

Vi hjælper udsatte børn og unge mellem 0 og 18 år, som ikke i forvejen går til en fritidsaktivitet.

Fagpersoner og foreninger kan efter samtykke fra forældrene henvise til Aktiv Fritid.

Forældre kan også selv rette henvendelse, hvis de ønsker hjælp til at finde en fritidsaktivitet til deres barn.

Har du kendskab til et barn eller en ung, som kunne have gavn af tilbuddet, kræver det blot at udfylde en henvisning. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive en mail til os.

Første skridt gældende for fagpersoner og foreninger er at skaffe samtykke fra forældrene.

Et eksempel på forløb:

 1. Udfyld det digitale henvisningsskema. Ved spørgsmål kan du sende en mail eller ringe til fritidsvejlederen.

 2. Fritidsvejlederen kontakter familien og afstemmer behovet for hjælp.

 3. Ud fra barnets ønsker og vejledningen, vælges en fritidsaktivitet og fritidsvejlederen kontakter mulige foreninger.

 4. Fritidsvejlederen forbereder familien på opstarten af fritidsaktiviteten og kan ved behov tilbyde følgeskab den første gang.

 5. Fritidsvejlederen hjælper eventuelt med tilmelding og kontingentbetaling.

 6. Fritidsvejlederen laver opfølgning efter individuel aftale og behov. 

Som fagperson kan du vælge at modtage en opfølgning, når barnet er startet til en aktivitet. Kryds af i skemaet på henvisningssiden.

agpersoner og foreninger skal sikre sig samtykke fra forælder inden henvisningen. Samtykke kan ske enten skriftligt eller mundtligt.

Skriftligt samtykke

Hvis du vælger at indhente et skriftligt samtykke, kan du bruge denne erklæring:

Samtykkeerklæring til Aktiv Fritid (pdf)

Mundtligt samtykke

Hvis du i stedet vælger at indhente et mundtligt samtykke, skal du oplyse forælderen om følgende:

Hvad giver forældrene samtykke til

 • At mine oplysninger videregives til Aktiv Fritid i Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Silkeborg Kommune
 • At Aktiv Fritid kan kontakte mig med henblik på at tilbyde fritidsvejledning. Udover fritidsvejledning tilbyder Aktiv Fritid kontingentstøtte til en del af kontingentet og støtte til udstyr.

Hvilke oplysninger videregives til Aktiv Fritid?

Du giver samtykke til, at nedenstående oplysninger videregives til Aktiv Fritid:

 • dit barns navn, køn og fødselsdato
 • dit barns skole og klassetrin
 • dit barns behov og eventuelle særlige hensyn
 • dit navn, adresse og kontaktoplysninger

Hvorfor videregives disse oplysninger til Aktiv Fritid i Silkeborg Kommune?

Oplysningerne videregives, således:

 • at fritidsvejlederen kan behandle ansøgninger til Aktiv Fritid
 • at fritidsvejlederen kan tage kontakt til jer om mulig vejledning og evt. økonomisk støtte til kontingent og udstyr
 • at fritidsvejlederen kan hjælpe med tilmelding af barnet/den unge til en fritidsaktivitet.
 • at fritidsvejlederen kan lave opfølgning på deltagelse i aktiviteten efter ca. 3 uger, 3 måneder og 6 måneder.

I forbindelse med et mundtligt samtykke, skal du som forældre informeres om at:

 • Et samtykke skal være frivilligt.
 • Et samtykke skal være specifikt
  - Det skal fremgå klart og tydeligt, hvad der meddeles samtykke til.
 • Et samtykke skal være informeret
  - Det betyder, at den registrerede skal være klar over, hvad der gives samtykke til.
 • Mulighed for at samtykket trækkes tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte:
Aktiv Fritid på mail aktivfritid@silkeborg.dk eller ring på telefon 24 82 05 31.

Læs desuden Silkeborg Kommunes Databeskyttelsesordning

Andre støttemuligheder

Aktiv Fritid, Silkeborg Kommune samarbejder med DGI Midtjylland, BROEN Silkeborg og DRC Dansk Flygtningehjælp, som også har puljer til støtte.

DGI Foreningsliv for alle

Giver støtte til kontingent og stævner samt friplads til idrætsskoler
Kan søges af DGI’s medlemsforeninger
DGI Foreningsliv for alle 

BROEN Silkeborg

Tilbyder støtte til kontingent og udstyr. Kan søges af foreninger og fagpersoner.
Broen Silkeborg

Dansk Flygtningehjælp

Giver kontingentstøtte på op til 1000 kr. til børn og unge mellem 0-17 år, som er uledsagede flygtninge, eller hvor én af forældrene er på overførselsindkomst.
Dansk Flygtningehjælp

Den Kreative Skole

Klik under priser og betingelser, og se fripladsordningen, som man kan ansøge:
Den Kreative Skole

Kontakt
Sofie Husted Kirkegaard Kultur- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje