Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Skove og parkområder Statens skove

Statens skove

En stor del af skovene omkring Silkeborg er ejet af staten, som står for deres drift og administration.

Hvor ligger statsskovene i Silkeborg Kommune

En stor del af Silkeborgskovene er statsskov. Derudover er der statsskov ved Gjern Bakker, Velling Skov, Snabegård Skov, Kompedal Plantage og Alheden Skov.

Det er Naturstyrelsens lokale enheder (Søhøjlandet og Midtjylland), der står for driften og administrationen af statsskovene i Silkeborg Kommune.

Hvilke skovområder er beskyttede?

Skovene Thorsø Bakker, Lovdal Skov, Velling Skov, Snabegård Skov og Høgdal er beskyttede skove, hvor der tages særlig hensyn til dyr og planter. Her er organiserede aktiviteter normalt ikke tilladt.

Hvad er reglerne for adgang til statsskove?

I skovene gælder naturbeskyttelseslovens § 23, der handler om adgang til skove generelt. I statsskovene og de kommunale skove er der udvidede muligheder for færdsel og friluftsliv.

Links

Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje