Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Spildevand og regnvand Private spildevandsanlæg

Private spildevandsanlæg

Silkeborg Kommune skal give tilladelse, før der kan etableres et spildevandsanlæg. Anlægsarbejdet skal altid udføres af en autoriseret kloakmester.

Til rensning af husspildevand fra ukloakerede ejendomme på landet, benyttes en række anlægstyper som typisk etableres på den enkelte ejendom. 

Nedsivning af spildevand

Silkeborg Kommune har vedtaget et sæt retningslinjer for etablering af anlæg til nedsivning af husspildevand, som beskriver hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt, før der kan meddeles tilladelse. Kommunen anbefaler, at du får forhåndsgodkendt en ønsket placering til et nedsivningsanlæg, inden der bliver foretaget sigteanalyse og grundvandspejling.

Kortmateriale

Når du ansøger om tilladelse til at etablere et spildevandsanlæg, skal ansøgningen indeholde et oversigtskort, hvoraf det tydeligt fremgår, hvor anlægget og alle tilhørende komponenter ønskes placeret. Er der tale om et anlæg med udledning af det rensede spildevand (eksempelvis et minirenseanlæg eller beplantet filteranlæg), skal rørføringen, inklusiv drænledninger, fra anlægget til det pågældende vandløb fremgå af kortet.

Landzonetilladelse til pilerensningsanlæg

Etablering af pilerenseanlæg og hævede anlæg udenfor havearealer, kræver en landzonetilladelse efter planloven. Du skal derfor ansøge om landzonetilladelse udover ansøgning til pileanlæg eller hævet anlæg udenfor havearealer.

Læs mere og ansøg om landzonetilladelser

Kloakfærdigmelding

Når kloakmesteren har fuldført anlægsarbejdet af et spildevandsanlæg, skal anlægget færdigmeldes via selvbetjeningsløsningen. Først når arbejdet er færdigmeldt vil statsafgiften for spildevandsanlæg blive reguleret. Det er som grundejer dit ansvar at sikre dig, at anlægget færdigmeldes.

Færdigmelding af kloak

Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje