Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Økonomi-og IT-staben Økonomi-og IT-staben

Økonomi-og IT-staben

Vi understøtter forretningsprocesserne i Silkeborg Kommune, med faglig styrke indenfor økonomi og IT.

Se afdelingens organisationsdiagram her (pdf).

Økonomi- og IT-staben består af 3 centre:

Analyse & Udvikling

Leder Gregers Pilgaard
Telefon 20 90 13 68
Send e-mail til Gregers Pilgaard

Læs mere om Analyse & Udvikling

IT drifts- og udviklingscenter

Leder Henrik Willumsen
Telefon 89 70 15 51
Send e-mail til Henrik Willumsen

Læs mere om IT drifts- og udviklingscenter

Regnskabs- og Rådgivningscenter

Leder Jakob Bonde Lauritsen
Telefon 89 70 16 18
Send e-mail til Jakob Bonde Lauritsen

Læs mere om Regnskabs- og Rådgivningscenter

 

Økonomi- og IT-stabens vision:

Vi vil være kendt for faglig kvalitet. Vi vil være proaktive og i samarbejde med den øvrige organisation være grundlag for en serviceorienteret opgaveløsning. Vi arbejder i et miljø med tid til udvikling, trivsel, faglige udfordringer, åbenhed og humor.

Læs mere om:

Åbn layoutet præsentation af Økonomi- og IT-stabens strategiske fortælling (samme tekst som nedenfor)

Hvorfor?

Service, vejledning og fremtidens udfordringer

Økonomi- og IT-staben gør Silkeborg Kommune endnu bedre til at møde fremtiden til gavn for fællesskabet. Vi yder service, vejleder og opsøger aktivt morgendagens udfordringer.

 • Vi smører tandhjulene i maskinrummet, så koncernen har succes og øger momentum, mens vi følger den politisk fastsatte kurs. Samtidig spiller vi en væsentlig rolle i forhold til, at koncernen efterlever lovkrav, regler og retningslinjer.
 • Vi holder udkig efter fremtiden og bruger proaktivt, hvad vi ser. Byrådets og koncernledelsens visioner og indsatsområder fortæller, hvad det er for en fremtid, de ser - vi tænker med og bringer staben i spil i forhold til strategiudvikling og eksekvering.
 • Blandt vores opgaver er økonomistyring, teknologianvendelse og udviklingsopgaver. Vores mål er sikkert, effektivt og ikke mindst fremsynet at holde organisationen beredt til hurtigt og smidigt at navigere mod nye mål.

Hvordan?

Kompetencer, inspiration og prioritering

 • Gennem kompetenceudvikling, rum for træning af fremtidens kompetencer og målrettet rekruttering bliver stabens medarbejdere klædt på til aktivt at bidrage til, at kursen bliver fulgt. Vi er ambitiøse og vores faglighed og nytænkning gør en forskel.
 • Fra udkigsposten holder vi øje med farvandet forude og går aktivt ind i både kommunens fremtidige behov og løsning af hverdagens opgaver.
 • Vi prioriterer vores indsatser dér, hvor effekten er størst og udvikler vores kompetencer med blik for fremdrift og udvikling.

Hvad?

Fokus i 2020: Lydhør service.

Vi arbejder vedholdende med at nytænke og tune servicekonceptet, så det understøtter Silkeborg Kommune som en kompetent og nyskabende organisation. Vores antagelse er, at lydhør service

 • opnås ved samskabelse.
 • tænkes ind i en sammenhæng.
 • eksekveres rettidigt.
 • kommunikeres, måles og udvikles.

Lydhør service betyder, at

 • vi vurderer kritisk, om vi leverer de rigtige services.
 • vi forbedrer den oplevede service ved intensiveret brugerdialog og måling af vores performance.

Alt dette for at løfte vores kvalitet, bidrage positivt til Silkeborg Kommunes udvikling og skabe en attraktiv arbejdsplads.

Ellen Dissing

Økonomichef

Kontakt
Økonomi- og IT-staben Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid 

Regnskab og Rådgivning

Telefon: 89 70 16 45

Mandag - torsdag: 10:00 - 11:45 og 12:30 - 14:00
Fredag: Lukket

IT

Telefon: 89 70 15 50

Man-fre: 08:00 - 12:00

Opkrævningen

Telefon: 89 70 20 10 

Mandag - tirsdag: 10:00 - 14:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: Lukket

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje