Skip til hoved indholdet
    Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Ørnsø

Ørnsø

Kommunen har en kontrolstation ved Ørnsø, der skal klarlægge badevandskvaliteten og undersøge hvorvidt søen bliver egnet til badning.

Ørnsø ligger i det sydvestlige Silkeborg. Søen er ca. 1 km lang og 450 m bred. Søen modtager hovedparten af sit vand fra Funder Å, der ligesom flere andre vandløb i området er stærkt jernholdige.

Badvandskvalitet

Gennem forbedring af vandkvaliteten i de store søer i Gudenåens vandsystem er det kommunens hensigt at styrke publikums adgang til badning, og samtidig lette badetrykket på særligt sårbare søer som Almindsø. Ørnsø anvendes ikke for nuværende som badesø, da der mangler faciliteter, og søvandet er uklart en stor del af året på grund af kraftig algevækst. Kiselalger farver vandet brunt, og blågrønalger, der kan være giftige, optræder i større eller mindre grad i sommerperioden.

Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje