Selvbetjening og tidsbestilling

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Silkeborg Kommune fører regelmæssigt tilsyn med virksomheder og landbrug i Silkeborg Kommune. Disse virksomheder skal betale for miljøtilsyn og miljøgodkendelsesarbejde

billede af penge

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Opkrævning sker hvert år i november måned. Regningen dækker forbrugt tid i perioden fra 1. november det forrige år til 1. november i indeværende år.

Du skal betale for, at Silkeborg Kommune:

  • forbereder tilsyn
  • udfører tilsyn på virksomheden
  • udtager prøver (inkl. analyser)
  • udarbejder tilsynsrapporter
  • følger op på henstillinger, indskærpelser og påbud
  • vejleder om miljøregler for konkrete projekter
  • giver udtalelse til grønne regnskaber
  • behandler ansøgninger om miljøgodkendelse

Miljøministeren har bestemt, at en række virksomheder og landbrug skal betale for den tid tilsynsmyndigheden bruger på tilsyns- og miljøgodkendelsesarbejde. Det betyder, at de virksomheder og landbrug, som bruger meget af kommunens tid, skal betale mest. Hvis du har spørgsmål til brugerbetaling er du velkommen til at kontakte Team Virksomheder og Jord eller Team Landbrug, se kontaktinformationer i boksen.