Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Miljøregler og miljøtilsyn Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Silkeborg Kommune fører regelmæssigt tilsyn med virksomheder og landbrug i Silkeborg Kommune. Disse virksomheder skal betale for miljøtilsyn og miljøgodkendelsesarbejde

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Brugerbetalingen opgøres på timebasis efter forbrugt tid. Timesatserne er fastlagt af Miljøministeren.
Timeprisen i 2024 er på 468,96 kr.

Time satsen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Opkrævning sker hvert år i november måned. Regningen dækker forbrugt tid i perioden fra 1. november det forrige år til 1. november i indeværende år.

Du skal betale for, at Silkeborg Kommune:

  • forbereder tilsyn
  • udfører tilsyn på virksomheden
  • udtager prøver (inkl. analyser)
  • udarbejder tilsynsrapporter
  • følger op på henstillinger, indskærpelser og påbud
  • vejleder om miljøregler for konkrete projekter
  • giver udtalelse til grønne regnskaber
  • behandler ansøgninger om miljøgodkendelse

Miljøministeren har bestemt, at en række virksomheder og landbrug skal betale for den tid tilsynsmyndigheden bruger på tilsyns- og miljøgodkendelsesarbejde. Det betyder, at de virksomheder og landbrug, som bruger meget af kommunens tid, skal betale mest. Hvis du har spørgsmål til brugerbetaling er du velkommen til at kontakte Team Virksomheder og Jord eller Team Landbrug, se kontaktinformationer i boksen.

Team Landbrug og Team Virksomheder og Jord
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje