Selvbetjening og tidsbestilling

Uddannelser i Sundhed og Omsorg

Vil du være med til at gøre en forskel?
I Sundhed og Omsorg kan du tage uddannelsen som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Som elev vil du opleve et attraktivt uddannelsesforløb, hvor du får rig mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer

Ændringer i social- og sundhedsuddannelserne

Pr. 1. januar 2017 er der sket ændringer i uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent

Uddannelserne vil på mange måder ligne de uddannelser vi har i dag, men de to uddannelser adskilles og de får begge en skarpere selvstændig profil. Social- og sundhedshjælper uddannelsen retter sig mod "det gode hverdagsliv" og social- og sundhedsassistent uddannelsen retter sig mod "den syge borger".

Der vil ikke længere være noget der hedder Trin 1 og Trin 2. Man vælger sig direkte ind på uddannelsen allerede på grundforløb 2 (SOSU), hvorvidt man ønsker social- og sundhedshjælper uddannelsen eller social- og sundhedsassistent uddannelsen. Har man grundforløb 2 efter august 2015, kan man søge direkte ind på enten social- og sundhedshjælper uddannelsen eller social- og sundhedsassistent uddannelsen.

De elever der tidligere (før 1. januar 2017) har taget social- og sundhedshjælperuddannelsen og senere ønsker at tage social- og sundhedsassistentuddannelsen, kan dog stadig søge ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen (i en overgangsperiode) og får derved afkortning på 5 måneders praktik og 1 måneds teori.