Selvbetjening og tidsbestilling

Uddannelser i Sundhed og Omsorg

Vil du være med til at gøre en forskel?
I Sundhed og Omsorg kan du tage uddannelsen som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Som elev vil du opleve et attraktivt uddannelsesforløb, hvor du får rig mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer

Social- og Sundhedsuddannelserne

Fra januar 2017 er uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent to adskilte uddannelser. De har hver deres selvstændige profil. Social- og sundhedshjælper uddannelsen retter sig mod "det gode hverdagsliv" og social- og sundhedsassistent uddannelsen retter sig mod "den syge borger".

Du vælger dig direkte ind på uddannelsen allerede på grundforløb 2 (SOSU) i forhold til om du ønsker at fortsætte på social- og sundhedshjælper uddannelsen eller social- og sundhedsassistent uddannelsen.

Du kan dog skifte retning efter grundforløbet. Har man grundforløb 2 (SOSU) efter august 2015, kan man søge direkte ind på enten social- og sundhedshjælper uddannelsen eller social- og sundhedsassistent uddannelsen. Du kan også tage social- og sundhedshjælper uddannelsen først og sidenhen læse videre på social- og sundhedsassistent uddannelsen.

Hvis du har taget social- og sundhedshjælper uddannelsen før 2017 og senere ønsker at tage social- og sundhedsassistent uddannelsen, kan du stadig søge ind på social- og sundhedsassistent uddannelsen og få merit på 5 ugers skole og 5 måneders praktik.

For nærmere oplysninger omkring uddannelserne (og mulighed for at stille spørgsmål) kan du klikke på boksene ovenfor eller de to links til højre.