Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen

Er en effektiv og moderne forvaltning med et højt fagligt niveau. Vi er til for at hjælpe borgerne, virksomhederne samt byråd og fagudvalg.

Brand og Redning

Brand & Redning er et kommunalt redningsberedskab

Byg og Informatik

Byggesagsbehandling, interne administrationsopgaver, myndighedsopgaver indenfor ejendomsskat, ejendomsdata og vej- og adresseændringer

Entreprenørgården

Service og maskiner, Vej/Anlæg, Natur og Park, Idræt og Institutioner og Værksted

Natur og Miljø

Sektionen løser myndigheds- og driftsopgaver inden for hele natur- og miljøområdet

Plan

Udvikling af lokalplaner, planstrategi og kommuneplanlægning, byrum og byudvikling

Vej og Trafik

Sektionen løser myndigheds-, planlægnings-, anlægs- og driftsopgaver inden for vej og trafik.

Kontaktoplysninger
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Thomas Damgaard

Teknik- og miljøchef

Thomas.Damgaard@silkeborg.dk

Persondata & GDPR

Når vi behandler dine oplysninger har vi fokus på, at dine data behandles sikkert og fortroligt. 

Mere om databeskyttelse

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje