Selvbetjening og tidsbestilling

vindmøller Grauballe

Politikker, planer og strategier

Få et overblik over Silkeborg Kommunes politikker, strategier og planer.

Oversigten er opdelt i emner

Beskæftigelsespolitik 2019-2022

Vision for beskæftigelsesindsatsen:

Vores ambition er, at borgere der modtager offentlig forsørgelse hurtigst muligt kommer i varig beskæftigelse, forsørger sig selv i videst muligt omfang og at virksomhederne får dækket deres behov for dygtige medarbejdere. Derfor er det altid et sigtepunkt for vores indsats, at den effektivt hjælper borgerne videre mod varig beskæftigelse og at virksomhederne får lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft. Dermed skal beskæftigelsesindsatsen også mindske de kommunale udgifter til offentlig forsørgelse og understøtte vækst i de private virksomheder.

Vores tilgang er, at borgerne oplever øget livskvalitet ved at være en del af et fællesskab på arbejdsmarkedet og at virksomhederne opnår nye vækstmuligheder ved at inkludere ledige på deres arbejdsplads. Derfor har vi tillid til, at borgerne gerne vil i arbejde og at virksomhederne gerne vil bidrage til, at alle får et fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vores vigtigste bidrag er at facilitere det bedst mulige match mellem den enkelte borger og virksomhed, og at borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever vores indsats som sammenhængende og kompetent. Derfor baserer vi vores indsats på at bygge bro mellem borgernes mål og ressourcer og virksomhedernes efterspørgsel, og vi involverer borgere, virksomheder og samarbejdspartnere i at skabe løsninger, hvor alle parter oplever værdi og mening.

Vores forventning er, at den enkelte som modtager offentlig forsørgelse står til rådighed for arbejdsmarkedet, bidrager med den arbejdsevne man har og medvirker aktivt i at kvalificere sig til et job eller en jobrettet uddannelse. Vores forventning er også, at såvel offentlige som private virksomheder er aktive medspillere i arbejdet med at skabe muligheder for uddannelse og varig beskæftigelse indenfor virksomhedernes normale rammer.

Strategisk pejlemærke

I Arbejdsmarkedsudvalget mener vi, at det gør en forskel, når vi samarbejder tæt med borgere, virksomheder, erhvervsliv, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, frivillige, andre fagområder og mange andre parter om at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Derfor vil vi være et samarbejdende beskæftigelsesområde, der løbende inviterer og konsulterer de samarbejdspartnere, som vil være med til at tage ansvar for, at vores borgere kommer i job og uddannelse og at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft.

Det betyder, at vi:

 • Aktivt opsøger rådgivning og sparring hos borgere,
  virksomheder, samarbejdspartnere og egne medarbejdere,
  når vi udvikler mål og nye løsninger i vores beskæftigelsesindsats
 • Inviterer forskningsverdenen ind til at løfte vores praksis
  gennem nyeste viden om kvalificerede metoder
 • Følger om vores indsats gør en reel forskel for borgere og
  virksomheder og justerer indsatsen, hvis den ikke gør
 • Er tydelige i vores begrundelser for valg af mål, prioriteringer
  og handlinger

Se folder med Beskæftigelsespolitik 2019-2022 (pdf - indeholder samme tekst som ovenfor).

Beskæftigelsesplan 2021 (tilgængelig pdf)

Integrationspolitik (pdf)

Ungestrategi 2020-2023 (pdf)