Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Politikker, planer og strategier

Politikker, planer og strategier

Få et overblik over Silkeborg Kommunes politikker, strategier og planer.

Oversigten er opdelt i emner

Mission, vision og værdier

Planstrategi 2050

Silkeborg kommunes økonomiske politik

Koncernledelsens strategi 2025

Forbrugs- og Indkøbspolitik

Opkrævningspolitik

Personalepolitikker

Politik for videoanalyse

Principper for fysisk tilgængelighed

Retningslinjer for reklamefinansiering (pdf)

Retningslinje for salg af navneret til idrætsanlæg (pdf)

Integrationspolitik

Silkeborg Kommunes rummelighedsstrategi 2023-2026

Politikker på 0-18 års området

Ejendomspolitik 2023

Erhvervsstrategi

Silkeborg Kommunes rummelighedsstrategi 2023-2026

Silkeborg Kommunes socialpolitik 2023-2026.pdf

Handicapstrategi 2023-2026

Udsattestrategien

Strategi for boliger med billig husleje

Friluftsstrategi (pdf) 

Idræts- og fritidspolitik  

Kulturpolitik, handleplaner og aftaler

Kunststrategi for kunst i det offentlige rum

Masterplan for Danmarks Outdoor Hovedstad

Værdighedspolitik 2024-2025

Sundhedsfremme og forebyggelsespolitik

Tobaksstrategi

Bygnings- og boliganalyse

Strategiske pejlemærker for nybyggeri, renovering og tilbygning på plejecenterområdet

Tilsynspolitik for uanmeldte kommunale tilsyn

Klimastrategi og handleplan 2020 - 2030

Klimahandleplan 2021 (pdf)

Planstrategi 2040 og Planstrategi 2050

Kommuneplan

Lokalplaner i Silkeborg Kommune

Silkeborg kommunes Arkitekturpolitik

Smart City - eksempler fra Silkeborg

Strategier og handleplaner for trafik, natur, klima, bystruktur og udvikling

Borgernes klimahandleplan

Silkeborg Kommunes Klimaplan 2045

Silkeborg Kommune Strategisk energiplan 2030

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje