Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Grundvand og drikkevand Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO

Omkring alle vandværksboringer udlægges boringsnære beskyttelsesområder.

Hvad er BNBO?

For at kunne gennemføre en særlig grundvandsbeskyttelse helt tæt på vandværkernes indvindingsboringer, udlægges såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, BNBO’er, omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker. Størrelsen af områderne afhænger af forhold ved den enkelte boring og vandværkets indvinding.

I beskyttelsesområderne bliver mulige forureningskilder vurderet. Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler kan Silkeborg Kommune påbyde, at forureningstruslerne bliver afværget mod fuld erstatning til lodsejere. Erstatningen skal betales af vandværket.

På Miljøportalen kan du på kort se de udpegede BNBO og en foreløbig vurdering af, om der i det enkelte BNBO skal gennemføres en indsats. På Miljøportalen er det mulig at fremsøge f.eks. din adresse eller matrikelnr. i forhold til beliggenheden af et BNBO. 

Find udpegede BNBO og fremsøg egen adresse på Miljøportalen.dk

Læs mere om BNBO på Miljøstyrelsens hjemmeside

Tidligere udpegning af BNBO i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har modtaget tilskud fra Naturstyrelsen til projektet, der er gennemført med bistand fra Rambøll. I februar måned 2014 har der været afholdt 6 velbesøgte møder med vandværkerne hvor udkast til BNBO-redegørelser blev gennemgået og drøftet.

Silkeborg Kommune har udsendt de endelige BNBO-redegørelser for de enkelte vandværker 11. april 2014 som kan ses og evt. downloades på listerne eller kortet nedenfor. Bilag 1 og Bilag 2 til redegørelserne kan hentes på flg. links:

Som baggrundsmateriale for udpegningen og risikovurderingen af BNBO'erne foreligger der flg. notater:

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes flere oplysninger om BNBO

Brancheorganisationen Danske Vandværker har på deres hjemmeside oplysninger om BNBO

Kort over vandværker i Silkeborg Kommune

Se kort over vandværker

Beskrivelser af vandværkerne og BNBO'er findes ved at klikke på kortet eller på listerne nedenfor

Team Grundvand
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje