Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Vandløb og søer Broer, bolværker og terrænregulering

Broer, bolværker og terrænregulering

Ønsker du at etablere eller ændre en bådebro, bolværk eller andet anlæg i vand, eller terrænregulere i sø- og åbeskyttelseszonen, kræver det tilladelse fra kommunen.

Bådebroer er enten private, kommunale, statslige eller tilhører et bådelaug. Som udgangspunkt kan grundejere med søgrund ved Silkeborg Langsø og Gudenåen syd for Silkeborg få tilladelse til at opføre én bådebro pr. matrikel. I visse områder kan der også opnås tilladelse til at etablere skrånende stenbolværk.

Ansøg om bådebroer, bolværk eller andet anlæg i vand

Læs retningslinjerne inden du søger. Du kan finde link til retningslinjerne i boksen til højre. 

Søg i god tid - der kan være op til 12 ugers sagsbehandlingstid.

Du finder en ansøgningsblanket til etablering af bådebroer, bolværk og andet anlæg i vand, i den grønne boks på denne side.

Ansøg om terrænregulering i sø- og åbeskyttelseszone

Terrænregulering i sø- og åbeskyttelseszonen kræver altid dispensation, hvis der påføres mere end 10 cm jord. Læs retningslinjerne inden du søger. Du kan finde link til retningslinjerne i boksen til højre. 

Ansøg ved at sende en e-mail med beskrivelse til natur@silkeborg.dk. 

 

Mere information
 
 

Retningslinjer for anlæg i vandløb og søer samt Retningslinjer for terrænregulering inden for sø- og åbeskyttelseslinjer. (PDF)

Folder om reglerne ved søgrunde. (PDF)

PDF´en om søgrunde er ikke gjort tilgængelig i henhold til loven om Webtilgængelighed. Har du spørgsmål til dokumentets indhold, er du velkommen til at kontakte Team Vandløb, Teknik- og Miljøafdelingen på telefon 8970 1423.

Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 3,
 
 

Relateret indhold

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje