Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur og miljø Vandløb og søer Indsatser for vandhåndtering i Gudenåen

Indsatser for vandhåndtering i Gudenåen

Få overblikket over de politiske beslutninger og indsatser, der sættes i gang for at håndtere vandet i Gudenåen.

Oversigt over beslutninger

27. juni holdt Silkeborg Kommune orienteringsmøde for borgere, der oplever problemer med oversvømmelser fra Gudenåen. Borgerne blev præsenteret for de indsatser, Silkeborg Kommune arbejder med for at afhjælpe oversvømmelser fra Gudenåen.

Se Silkeborg Kommunes præsentationen fra mødet

Oplæg ved Maria Pilgaard, LandboForeningenMidtjylland

Præsentationerne er ikke tilgængelige - ved spørgsmål send gerne en mail til Muj@silkeborg.dk

Alle 7 gudenåkommuner har godkendt helhedsplanen for vandhåndtering langs Gudenåen.

Byrådet besluttede på byrådsmødet 20. december 2021 at godkende helhedsplanen for Gudenåen samt øvrige nedenstående punkter vedrørende helhedsplanen. Godkendelsen skete med den tilføjelse, at Klima- og Miljøudvalget skal arbejde med et mål, der definerer, hvor stor vandføringsevnen i Gudenåen på strækningen nedstrøms fra motorvejsbroen og til Tange Sø skal være.

De fire punkter, der blev indstillet er:

 • at helhedsplan for vandhåndteringen langs Gudenåen godkendes.
 • at høringsnotat og svarene til de enkelte høringssvar godkendes, og der sker
  indarbejdelse i helhedsplanen af de elementer, som fremgår af høringsnotatet.
 • at Gudenåkommunerne ved igangsættelse af klimatilpasningsprojekter/-initiativer langs
  Gudenåen tager udgangspunkt i Gudenå helhedsplan og samarbejder med andre
  kommuner i de tilfælde, det skønnes relevant.
 • at Gudenåkomiteens rolle som tværkommunalt politisk forum for klimatilpasning i
  Gudenåen bliver indarbejdet i kommende revision af Gudenåkomitéens vedtægter jf.
  den fælles vision om håndtering af vand i Gudenåen.

Gudenå blev optaget i en pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande, som er udsendt af Miljøstyrelsen. Pilotordningen er en del af arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan. Gudenåen har igennem ordningen bl.a. fået tilsagn til at arbejde med en landskabsanalyse for Gudenådalen i 2022.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet 3. november 2021, at Silkeborg Kommune skal videre med følgende punkter fra helhedsplanen for Gudenåen:

 • Udarbejdelse af forprojekt(er) for indsatser fra Viborgbroen til nedstrøms Resenbro. Beskrivelse af projekt(er), tidsplan, ressourcer og økonomi mv.
 • Afklaring af mulighed for opkøb af enkelt ejendomme på frivillig basis.
 • Tæt dialog med Velas om multifunktionel jordfordeling på frivillig basis
 • Ideoplæg til proces om tilpasning af ådalen på strækningen fra Resenbro til Tange sø med inspiration fra landskabsstrategi for Nørreådalen.

Vi opdaterer løbende siden med informationer og beskrivelser af indsatserne.

Helhedsplan for Gudenåen

De syv Gudenåkommuner er gået sammen om at lave en helhedsplan for vandhåndtering i Gudenåen.

Se Helhedsplan for Gudenåen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje