Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri

Social støtte og psykiatri

Akut døgntilbud

Den Sociale Vejviser

Et overblik over støttetilbud til unge og voksne.

Misbrug

Få hjælp til behandling

Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne

Pårørende til voksne med handicap, psykisk sygdom eller misbrug

Viden målrettet pårørende

Serviceniveauer på socialområdet

Oversigt over serviceniveauer

Socialguiden Silkeborg

Socialtandpleje

Specialtandpleje for voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Specialtandpleje til voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Støtte-kontaktperson og mobilsygepleje

Tilbud til voksne med handicap, psykisk sygdom og/eller misbrug

Rådgivning og tilbud via Voksenrådgivningen

Tilsynsrapporter

Tilsyn med Socialafdelingens institutioner

Veterankoordinator

Hjælp til veteraner eller pårørende til en veteran

Åben ungerådgivning

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje