Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Den Sociale Vejviser

Den Sociale Vejviser

Den Sociale Vejviser er en tilbudsoversigt til dig, som har brug for at få et overblik over støttetilbud målrettet unge og voksne.

Oversigt:

Flextur

Alle  kan bestille en flextur, som kan bruges til fx en tur til læge, på biblioteket eller i svømmehallen.

Det kan være, du skal køre sammen med andre passagerer på en flextur, hvis der er flere, der skal samme vej som dig.

Læs mere om Flextur hos midttrafik

Flexbus

Flexbus er afgange i køreplanen, som kun kører, når du bestiller dem. Du kan se afgange og stoppesteder i køreplanen eller på Rejseplanen.dk.

Turen skal bestilles senest en time før afgang og bestilles på Midttrafiks hjemmeside

Læs mere om Flexbus hos midttrafik

Handicapkørsel

Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for borgere i Region Midtjylland, der er svært bevægelseshæmmede og blinde/svagtseende.

Handicapkørsel omfatter kørsel til alle formål. F.eks. besøg hos familie, indkøb og kulturelle aktiviteter.

Turen skal bestilles senest to timer før, du ønsker at blive hentet.

Er du svært bevægelseshæmmet, blind eller svagtseende, kan du ansøge om at blive visiteret til handicapkørsel gennem Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Læs mere om hjælp til transport og kørsel

Patientbefordring (patientkørsel)

Hvis dit helbred ikke tillader, at du tager tog, bus eller anden offentlig transport, kan du i nogle tilfælde blive kørt med Region Midtjyllands kørselsordning - det hedder patientbefordring.

Find information om regler for patientbefordring hos Region Midtjylland

Bestil patientbefordring hos Midttrafik

Ungeguiden tilbyder fysisk og virtuel vejledning, hjælp med viden om de forskellige ungdomsuddannelser, hjælp med afklaring omkring dit uddannelsesvalg og hjælp med at skabe et overblik over andre relevante tilbud for unge mellem 18-24 år.

Læs mere om Ungeguiden og se oversigt over uddannelsesmuligheder

Ydelsescentret i Silkeborg Kommune

Du kan kontakte Ydelsescentret, hvis du har spørgsmål til din offentlige forsørgelse eller hvis du ønsker at ansøge om økonomisk tilskud.

Læs mere om økonomisk hjælp

Se Ydelsescentrets åbningstider

Du kan søge om en enkeltydelse til en række udgifter ved Ydelsescentret.
For nærmere information om enkeltydelser klik her

Silkeborg Oasekirke

Silkeborg Oasekirke er en del af Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg, som tilbyder kvalificeret hjælp til at få et overblik og rådgivning omkring økonomi.
Læs mere om økonomisk rådgivning hos Silkeborg Oasekirke

Socialguiden

Der er mulighed for at få økonomisk råd og vejledning i Socialguiden, hver den første torsdag i måneden mellem kl. 14 og 16. Den økonomiske rådgiver kan ikke hjælpe med gældsrådgivning.
Læs mere om økonomisk rådgivning ved Socialguiden

LFGR

LFGR har lavet en oversigt over frivillig gældsrådgivning i Danmark.
Læs mere om frivillig gældsrådgivning hos LFGR

Stop madspild Silkeborg

Stop Madspild Silkeborg er en non-profit, humanitær forening, og deres formål er at indsamle overskudsfødevarer og fordele dem blandt økonomisk trængte mennesker.
Se uddelingssteder og tidspunkter for madudlevering

Julehjælp

Folkekirken har en oversigt over de steder, du kan ansøge om julehjælp.
Søg om julehjælp via folkekirken.dk

Silkeborg Retshjælp

Silkeborg Retshjælp tilbyder gratis retshjælp.

Du kan få gratis retshjælp til eksempelvis: personskadesager, boliglejeforhold, separation, skilsmisse og bodeling, gældssanering mm.

Læs mere om Silkeborg Retshjælp på sirh.dk

Socialguiden Silkeborg

Socialguiden er et tilbud til dig, der er over 18 år og har udfordringer i forhold til at være socialt udsat, psykisk sårbar eller har et fysisk/psykisk handicap.

Læs mere om Socialguiden Silkeborg

Borgerrådgiver i Silkeborg Kommune

Hos borgerrådgiveren kan du få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen eller finde ud af, hvordan du skal komme videre med en problemstilling. Borgerådgiveren kan også hjælpe med at få genskabt den gode dialog med kommunen.

Borgerrådgiveren er neutral og ansat direkte af Byrådet. Borgerrådgiveren har tavshedspligt og dine oplysninger bliver ikke delt med eller gjort tilgængelige for andre ansatte i Silkeborg Kommune.

Læs mere om Borgerrådgiveren

Borgerservice

Hvis du har behov for hjælp til at få et nyt pas eller kørekort, hjælp til MitID, Digital Post med mere, kan du henvende dig i Borgerservice.

Husk altid at bestille tid før du møder op.

Bestil tid i Borgerservice

Hverdagsrådgivning hos Silkeborg Bibliotek

På silkeborg Bibliotekk, kan du få gratis hverdagsrådgivning, hvis du er flygtning eller har en etnisk minoritetsbaggrund.
Hverdagsrådgivningen er drevet af frivillige fra Dansk Flygtningehjælp Silkeborg. 

Læs mere om Hverdagsrådgivning hos Silkeborg Bibliotek

Socialkompas Silkeborg

Socialkompas Silkeborg er en digital portal, der giver dig et overblik over lokale, sociale tilbud, herunder tilbud til flygtninge og indvandrere.

Læs mere om Socialkompas Silkeborg

Socialkompas Silkeborg

På Socialkompas Silkeborg kan du som borgere og pårørende søge hjælp til din deres aktuelle livssituation.

Socialkompas Silkeborg er en digital portal, der giver dig et overblik over lokale, sociale tilbud, herunder tilbud pårørende til .

Læs mere om Socialkompas Silkeborg

Psykiatriens Hus

Psykiatriens Hus har forskellige tilbud, hvor du som pårørende kan få rådgivning.

Læs mere om tilbud til pårørende hos Psykiatriens Hus

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri arbejder for at forbedre vilkårene for pårørende til mennesker med psykisk sygdom og for at hjælpe pårørende til en lettere hverdag.

På Bedre Psykiatris hjemmeside kan du få viden om psykiatri, sygdom og behandling, lytte til podcasts, se webinarer og meget mere.

Læs mere om Bedre Psykiatri på bedrepsykiatri.dk

Værestedet Bakkevænget

Værestedet Bakkevænget ligger i Kjellerup, og er for alle psykisk sårbare borgere, bosat i Silkeborg Kommune. I Værestedet er der mulighed for at træne sociale færdigheder, drikke en kop kaffe og deltage i en vifte af aktiviteter. 

Læs mere om Værestedet Bakkevænget

Værestedet Mødestedet

Værestedet Mødestedet er for sindslidende voksne i Silkeborg Kommune. 

Mødestedet er et socialpsykiatrisk værested, hvor du har mulighed for at danne netværk med ligesindede. Tilbuddet ligger centralt i Silkeborg midtby på Skoletorvet, kun 5 minutters gang fra banegården.

Læs mere om Værestedet Mødestedet

KvindeCaféen

Silkeborg Oasekirkes KvindeCafé er et åbent dagstilbud til kvinder, der har fokus på fællesskab, rådgivning og personlig støtte til kvinder.

Læs mere om KvindeCaféen

Varmestuen i Silkeborg

Kirkens Korshær har en varmestue i Silkeborg. Det er et frirum for for dig, og du bliver mødt af mennesker, der interesserer sig for hvordan du har det.

Læs mere om Varmestuen i Silkeborg

Frivilligcentret Silkeborg

Frivilligcentret Silkeborg har en stor guide til de frivillige sociale tilbud, som findes i Silkeborg Kommune herunder: kriserådgivning, selvhjælp, sociale tilbud til unge og ældre, motionstilbud mm.

Læs mere om Frivilligcenter Silkeborg på frivilligcenter-silkeborg.dk


Flere i fællesskaber

Flere i fællesskaber er et fireårigt udviklings- og forskningsprojekt som fra 2020-2024 skal nedbringe ensomheden i Silkeborg Kommune.

På deres hjemmeside kan du finde en oversigt over tilbud til unge og ældre. 

Læs mere om Flere i fællesskaber


Oasekirken

Oasekirken tilbyder bl.a. fællesspisning, økonomisk rådgivning, praktisk hjælp i hjemmet mm. Derudover tilbyder Oasekirken en "medvandre", som du kan tale med om de bekymringer og udfordringer, som kan opstå i livet.

Læs mere Oasekirken 


IF Silkesind

IF Silkesind er en idrætsforening for psykisk sårbare voksne over 18 år. Aktiviteter er tilrettelagt på en måde, så alle kan være med. Alle hold er små. IF Silkesind tilbyder bl.a. badminton, dans, cykelhold, gåture, yoga mm.

Læs mere om IF Silkesind


HUSRUM Silkeborg

HUSRUM Silkeborg er et samværstilbud til unge mellem 16-30 år, som føler sig ensomme og savner positive, rummelige fællesskaber at indgå i. 

I HUSRUM kan du deltage i sociale arrangementer, fx madlavning, gåture, outdoor events, brætspil og meget mere.

Læs mere om HUSRUM Silkeborg


Come Together 

Come Together er en frivillig mentorordning for udsatte unge. Mentorordningen henvender sig til unge mellem 15 og 30 år, der mangler en ressource stærk voksen i deres netværk. 

Læs mere om Come Together

 

Socialkompas Silkeborg

På Socialkompas Silkeborg kan du som borgere og pårørende søge hjælp til din/deres aktuelle livssituation.

Socialkompas Silkeborg er en digital portal, der giver dig et overblik over lokale, sociale tilbud, herunder tilbud pårørende til .

Læs mere om Socialkompas Silkeborg


Besøgsven

Hvis du føler dig ensom eller savner en at snakke med, kan du kontakte den lokale koordinator i følgende forskellige organisationer og høre mere om deres tilbud:

SIND-nettet
Læs mere om SIND-nettet besøgsven 

Røde Kors
Læs mere om Røde Kors besøgstjeneste

Ældresagen
Læs mere om Ældresagen besøgsven

Rådgivning:

Akut behov for hjælp

Hvis situationen er akut kontakt 112, akuttelefon eller lægevagt eller en af de psykiatriske akutmodtagelser.
Psykiatri Fonden har lavet en oversigt over de psykiatriske akutmodtagelser i regionerne: 

Se Psykiatrifondens oversigt over de psykiatriske akutmodtagelser i regionerne

Psykiatri Fonden

Psykiatrifonden er en privat, sygdomsbekæmpende organisation. De kæmper for, at alle mennesker med psykisk sygdom og de, som er i risiko for at få det, mødes med forståelse og får den hjælp og rådgivning, de har brug for.

Læs mere om Psykiatrifonden

Akut Døgntilbud

Akut Døgntilbud er et tilbud, hvor du som sindslidende borgere kan henvende dig telefonisk eller få et kortere ophold med henblik på tryghed og psykisk stabi­li­se­ring.

Læs om Akut Døgntilbud hos Psykiatriens Hus

Sundhedstilbud

NADA-Silkeborg

NADA Silkeborg er en frivilligforening, hvis formål er at give unge og voksne i Silkeborg Kommune mulighed for at få kendskab til, afprøve og modtage NADA-behandling.

Læs om NADA-Silkeborg

Hjælpemidler

Hvis du vil ansøge om et hjælpemiddel, skal du kontakt Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Læs om hjælpemidler i Silkeborg Kommune

Sundhedshuset

I Sundhedshuset tilbyder Silkeborg Kommune en række forskellige sundhedsfremmende tilbud som fx. rygestop, overvægtsklinik for børn og unge, motionsvejledning og meget mere. Tilbuddene bliver jævnligt opdateret. På Sundhedshusets hjemmeside kan du læse mere om de forskellige tilbud:

Læs mere på sundhedshuset.silkeborg.dk

Personlig pleje og praktisk hjælp

Ved behov for personlig pleje og praktisk hjælp skal man kontakte Sundhed og Omsorg. 

Læs mere om hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp

Socialtandpleje

Borgere med særlige sociale problemer, der ikke er i stand til at benytte sig af andre tilbud, har mulighed for at blive henvist Socialtandplejen.

Læs om Socialtandpleje i Silkeborg Kommune

Specialtandpleje

Specialtandpleje er almindelig tandpleje til voksne, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af et handicap eller psykisk lidelse.

Specialtandpleje for voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til borgere, der bor på plejehjem, plejecenter eller er på daghjem, i eget hjem eller bofællesskab og har behov for hjælp til egenomsorg og personlig pleje efter lov om social service § 83 eller § 85.

Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke kan benytte almindelig tandlæge.

Læs mere om omsorgstandpleje

Sygepleje

Når du bor i Silkeborg Kommune og har brug for sygepleje, kan det enten foregå på en af vores sygeplejeklinikker eller i dit eget hjem.

Læs mere om sygepleje i Silkeborg Kommune

Boligforeninger

Gå til Arbejdernes Byggeforening her

Gå til Arbejdernes Andelsboligforening AAB Silkeborg

Gå til Silkeborg Boligselskab

Gå til Midtjysk Boligselskab

Gå til Sct. Jørgen Boligselskab

Du kan derudover finde boliger på Boligportalen, BoligZonen og i Midtjyllands Avis.

Gå til Boligportalen

Gå til BoligZonen

Gå til Midtjyllands Avis

Forsorgstilbud

Målgruppen for forsorgstilbud er primært voksne over 18 år, der er hjemløse. Det vil sige, at du enten ikke har en bolig, eller du ikke kan opholde dig i den bolig, du har. Udover udfordringer i forhold til bolig, har du måske flere og komplekse sociale problemstillinger. 

Læs mere om de forskellige forsorgstilbud i Danmark

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje