Selvbetjening og tidsbestilling

Job- og personprofiler

Forskellige fagområder har forskellige krav til ledere.

Personprofiler

Kravene til den enkelte leder kan naturligt nok variere betydeligt, alt efter ledelsesopgavens karakter, og hvordan den enkelte afdeling/stab helt konkret er organiseret.

Her kan du læse om ledelsesgrundlag samt job- og personprofiler for lederstillinger i nogle af kommunens afdelinger.

Job- og personprofil

Teamleder i administrationen i Børn og Familie

Her kan du finde mere omkring opgaverne og vores forventninger til dine kompetencer i stillingen teamleder.

Job og personprofil - teamleder administrationen

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejens tilbud er beskrevet i nedenstående to kataloger:

Graviditet, Sundhedspleje og barnets første år

Sundhedsplejen

Dagtilbud:

Dagtilbud omfatter 15 kommunale daginstitutioner med ca. 50 enheder, dagplejen og to selvejende daginstitutioner.

Dagplejen:

Jobprofil dagplejeleder

Job- og personprofiler for ledere i dagtilbud:

Job- og personprofil - institutionsledere (pdf)

Job- og personprofil - daglige ledere (pdf) 

Job og personprofil - pædagogiske ledere (pdf)

Læs mere om dagtilbud i Silkeborg Kommune:

Dagtilbud i Silkeborg Kommune

Dagtilbudstrategi

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik (under revision)