Selvbetjening og tidsbestilling

Job- og personprofiler

Forskellige fagområder har forskellige krav til ledere

Kravene til den enkelte leder kan naturligt nok variere betydeligt, alt efter ledelsesopgavens karakter, og hvordan den enkelte afdeling/stab helt konkret er organiseret.

Her kan du læse om ledelsesgrundlag samt job- og personprofiler for lederstillinger i nogle af kommunens afdelinger.

Job- og personprofil

Børne- og Familiechef

Her kan du finde mere omkring opgaverne og vores forventninger til dine kompetencer i stillingen som Børne- og Familiechef

Job og personprofil

 

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejens tilbud er beskrevet i nedenstående to kataloger:
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Graviditet-og-barnets-foerste-aar  

https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Boerne-og-Familieafdelingen/Sundhedsplejen 


Dagtilbud:


Dagtilbud omfatter 15 kommunale daginstitutioner med ca. 50 enheder, dagplejen og fire selvejende daginstitutioner.

Job- og personprofiler for ledere i dagtilbud:

Job- og personprofil - institutionsledere (pdf)

Job- og personprofil - daglige ledere (pdf) 

Job og personprofil - pædagogiske ledere (pdf)

Læs mere om dagtilbud i Silkeborg Kommune

Sundheds- og Omsorgsafdelingen er delt i seks sektioner; Økonomi, It og Administration, Udvikling og Forebyggelse, Myndighed, Nære Sundhedstilbud, Hjemmepleje og Hjemmesygepleje samt Plejecentre. Afdelingen servicerer Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, og samarbejder desuden med en række private leverandører.

Her kan du læse om Sundheds- og Omsorgsafdelingens værdier og organisation. Du finder også en beskrivelse af leder- og medarbejderprofiler, som er formuleret for sikre tydelighed om ledernes og medarbejdernes opgaver og ansvar i forhold til ledelse og medledelse.

Læs mere i pjecen: Værdier og organisation - Sundhed og Omsorg (pdf)

Læs mere om Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune


 

Her kan du finde mere omkring opgaverne og vores forventninger til dine kompetencer i stillingen som Teknik- og Miljøchef    

Job og personprofil