Selvbetjening og tidsbestilling

Job- og personprofiler

Forskellige fagområder har forskellige krav til ledere

Kravene til den enkelte leder kan naturligt nok variere betydeligt, alt efter ledelsesopgavens karakter, og hvordan den enkelte afdeling/stab helt konkret er organiseret.

Her kan du læse om ledelsesgrundlag samt job- og personprofiler for lederstillinger i nogle af kommunens afdelinger.

Job- og personprofil

Teamleder i administrationen

Her kan du finde mere omkring opgaverne og vores forventninger til dine kompetencer i stillingen teamleder

Job og personprofil - teamleder administrationen

 

Sundhedsplejen:
Sundhedsplejens tilbud er beskrevet i nedenstående to kataloger:
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Graviditet-og-barnets-foerste-aar  

https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Boerne-og-Familieafdelingen/Sundhedsplejen 


Dagtilbud:

Dagtilbud omfatter 15 kommunale daginstitutioner med ca. 50 enheder, dagplejen og to selvejende daginstitutioner.

Dagplejen:
Jobprofil dagplejeleder

Job- og personprofiler for ledere i dagtilbud:

Job- og personprofil - institutionsledere (pdf)

Job- og personprofil - daglige ledere (pdf) 

Job og personprofil - pædagogiske ledere (pdf)

Læs mere om dagtilbud i Silkeborg Kommune

Dagtilbudstrategi

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik (under revision)

Der er 29 skoleledere i Silkeborg Kommune. Skoleområdet har et budget på ca. 850 mio. kr. og ca. 1.650 ansatte.

Job- og personprofiler for ledere i folkeskolen:

Job- og personprofil for områdeleder (pdf)

Job- og personprofil for skoleleder (pdf) 

Job og personprofil for mellemleder og pædagogisk leder (pdf)
 

Pædagogisk Udviklingssektion:

Funktionsbeskrivelse – sektionsleder Pædagogisk Udviklingssektion (pdf)

Pædagogisk Udviklingssektion – ansvar og opgaver (pdf)


Læs mere om "Styring og ansvar i skolen" og "Faglig udvikling i skolen"

Organisationsplan for Skoleafdelingen:

Organisationsplan Skoleafdelingen (pdf)