Selvbetjening og tidsbestilling

Lokalråd

I Silkeborg Kommune er der oprettet en række lokalråd, der varetager lokalområdernes interesser.

Lokalråd i Silkeborg Kommune 

Der er 28 lokalråd i Silkeborg Kommune.

Hvis du har spørgsmål eller gode ideer til lokalrådet i dit område, er du velkommen til at tage kontakt til kontaktpersonen for lokalrådet.

Flere lokalråd har desuden deres egen hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse mere om lokalrådet.

Alderslyst-Søholt Lokalråd

Lone Stig Andersen, lone@hinnerfeldt.dk
Besøg Alderslyst-Søholt Lokalråds facebook-side

Ans-Grønbæk Lokalråd

Søren Andersen, ans-arkitektfirma@post.tele.dk 
Besøg Ans-Grønbæk Lokalråds hjemmeside

Balle Lokalråd

Carsten Ørum Skytt, cskytt@me.com
Besøg Balle Lokalråds facebook-gruppe 
Besøg Balle Lokalråds hjemmeside

Blicheregnens Lokalråd

Torben Bæk Sørensen, baeksoerensen@gmail.com 
Besøg Blicheregnens Lokalråds facebook-side
Besøg Blicheregnens Lokalråds hjemmeside

Buskelund Lokalråd

Martin Dam Lind, martindamlind@hotmail.com
Besøg Buskelund Lokalråds facebook-side
Besøg Buskelund Lokalråds hjemmeside

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Ejner Eg Rahbek, fk.lokalraad@gmail.com
Besøg Frederiksdal-Kragelund Lokalråds hjemmeside

Funder-Lysbro Lokalråd

Thomas Larsen, info@funder-lysbro.dk
Besøg Funder-Lysbro Lokalråds hjemmeside
Besøg Funder-Lysbro Lokalråds facebook-side

Fårvang Lokalråd

Svend Aage Witte, svendaage@fam-witte.dk
Besøg Fårvang Lokalråds facebook-gruppe

Gjern Lokalråd

Ejvind Kjøge Svejstrup, gjern.limousine@gmail.com
Besøg Gjern Lokalråds hjemmeside
Besøg Gjern Lokalråds facebook-side

Gjessø Lokalråd

Flemming Madsen, flemming.madsen@mailme.dk  
Besøg Gjessø Lokalråds hjemmeside 

Grauballe Lokalråd

Visti Nørgaard,  vsn@ramboll.dk    
Besøg Grauballe Lokalråds hjemmeside
Besøg Grauballe Lokalråds facebook-side

Gødvad Lokalråd

Ingelise Nielsen, injen@dukamail.dk
Besøg Gødvad Lokalråds hjemmeside
Besøg Gødvad Lokalråds facebook-side

Hinge-Nørskovlund Lokalråd

Lene Henriksen, lenehenriksen@live.dk

Hvinningdal Lokalråd

Tom Ebbe Jakobsen, tej@ballesogn.dk
Besøg lokalrådets hjemmeside

Kjellerup Lokalråd

Lis Homann Jespersen, lis.jespersen48@gmail.com
Besøg Kjellerup Lokalråds hjemmeside
Besøg Kjellerup Lokalråds facebook-side

Laven Lokalråd

Hans Petersen, hans@petersen.eu.com 
Besøg Laven Lokalråds hjemmeside
Besøg Laven Lokalråds facebook-gruppe

Resenbro Lokalråd

Knud Nissen, knudernissen@gmail.com 
Besøg Resenbro Lokalråds hjemmeside

Sejs-Svejbæk Lokalråd
Anders Koed, sejssvejbaek.lokal@gmail.com
Besøg Sejs-Svejbæk Lokalråds facebook-side
Besøg Sejs-Svejbæk Lokalråds hjemmeside

Silkeborg City Lokalråd

Bent Jørgensen, aahavevej@gmail.com 

Sjørslev-Demstrup Lokalråd

Tommy Morratz
Besøg Sjørslev-Demstrup Lokalråds hjemmeside
Besøg Sjørslev-Demstrup Lokalråds facebook-gruppe

Skægkærområdets Lokalråd

Peter Bernth, peter.bernth.sejling@gmail.com
Besøg Skægkærområdets Lokalråds facebook-gruppe  

Skovlandets Lokalråd

Erik Markvad, erik.markvad@hotmail.com

Sorring Lokalråd

Bjarke Ravn, lokal-formand@sorring.dk
Besøg Sorring Lokalråds facebook-side
Besøg Sorring Lokalråds hjemmeside

Sydbyens Aktivitetsråd

Finn Mosegaard, finn_mosegaard@mail.dk
Besøg Sydbyens Aktivitetsråds facebook-side

Them-Salten Lokalråd

Kim Egeskov, k.egeskov@gmail.com
Besøg Them-Salten Lokalråds hjemmeside
Besøg Them-Salten Lokalråds facebook-side

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Hanne Møller Jensen, vinderslevogomegnslokalraad@gmail.com
Besøg Vinderslev og Omegns Lokalråds hjemmeside
Besøg Vinderslev og Omegns Lokalråds facebook-side

Virklund Lokalråd

Luis da Silva Martins, luis@gunilslund.dk
Besøg Virklund Lokalråds hjemmeside

Voel Lokalråd

Jens Ole Futtrup, voel.lokalraad@gmail.com  
Besøg Voel Lokalråds hjemmeside
Besøg Voel Lokalråds facebook-side

Se kort med kommunens 28 lokalråd/lokalområder