Selvbetjening og tidsbestilling

Lokalråd

I Silkeborg Kommune er der oprettet en række lokalråd, der varetager lokalområdernes interesser.

Der er 28 lokalråd i Silkeborg Kommune.

Hvis du har spørgsmål eller gode ideer til lokalrådet i dit område, er du velkommen til at tage kontakt til kontaktpersonen for lokalrådet. 

Flere lokalråd har desuden deres egen hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse mere om lokalrådet.

Alderslyst-Søholt Lokalråd

Lone Stig Andersen, lone@hinnerfeldt.dk
Besøg lokalrådets facebook-side

Ans-Grønbæk Lokalråd

Søren Andersen, ans-arkitektfirma@post.tele.dk 
Besøg lokalrådets hjemmeside

Balle Lokalråd

Carsten Ørum Skytt, cskytt@me.com
Besøg lokalrådet facebook-gruppe 
Besøg lokalrådets hjemmeside

Blicheregnens Lokalråd

Torben Bæk Sørensen, baeksoerensen@gmail.com 
Besøg lokalrådets facebook-side
Besøg lokalrådets hjemmeside

Buskelund Lokalråd

Martin Dam Lind, martindamlind@hotmail.com
Besøg lokalrådets facebook-side
Besøg lokalrådets hjemmeside

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Ejner Eg Rahbek, fk.lokalraad@gmail.com
Besøg lokalrådets hjemmeside

Funder-Lysbro Lokalråd

Thomas Larsen, info@funder-lysbro.dk
Besøg lokalrådets hjemmeside
Besøg lokalrådets facebook-side

Fårvang Lokalråd

Svend Aage Witte, svendaage@fam-witte.dk
Besøg lokalrådets facebook-gruppe

Gjern Lokalråd

Ejvind Kjøge Svejstrup, gjern.limousine@gmail. com 
Besøg lokalrådets hjemmeside
Besøg lokalrådets facebook-side

Gjessø Lokalråd

Flemming Madsen, flemming.madsen@mailme.dk  
Besøg lokalrådets hjemmeside 

Grauballe Lokalråd

Anders Riberholt Henriksen, lysemosehus@gmail.com       
Besøg lokalrådets hjemmeside
Besøg lokalrådet facebook-side

Gødvad Lokalråd

Ingelise Nielsen, injen@dukamail.dk
Besøg lokalrådets hjemmeside
Besøg lokalrådets facebook-side

Hinge-Nørskovlund Lokalråd

Lene Henriksen, lenehenriksen@live.dk

Hvinningdal Lokalråd

Tom Ebbe Jakobsen, tej@ballesogn.dk
Besøg lokalrådets hjemmeside

Kjellerup Lokalråd

Lis Homann Jespersen, lis.jespersen48@gmail.com
Besøg lokalrådets hjemmeside
Besøg lokalrådet facebook-side

Laven Lokalråd

Anne Lund, lavenlokal@gmail.com  
Besøg lokalrådets hjemmeside
Besøg lokalrådets facebook-gruppe

Resenbro Lokalråd

Knud Nissen, knudernissen@gmail.com 
Besøg lokalrådets hjemmeside

Sejs-Svejbæk Lokalråd
Anders Koed, sejssvejbaek.lokal@gmail.com
Besøg lokalrådets facebook-side
Besøg lokalrådets hjemmeside

Silkeborg City Lokalråd

Poula Jensen, poula@fibermail.dk

Sjørslev-Demstrup Lokalråd

Tommy Morratz
Besøg lokalrådets hjemmeside
Besøg lokalrådets facebook-gruppe

Skægkærområdets Lokalråd

Peter Bernth, peter.bernth.sejling@gmail.com
Besøg lokalrådets facebook-gruppe  

Skovlandets Lokalråd

Erik Markvad, erik.markvad@hotmail.com

Sorring Lokalråd

Bjarke Ravn, lokal-formand@sorring.dk
Besøg lokalrådets facebook-side
Besøg lokalrådets hjemmeside

Sydbyens Aktivitetsråd

Finn Mosegaard, finn_mosegaard@mail.dk
Besøg lokalrådets facebook-side

Them-Salten Lokalråd

Kim Egeskov, k.egeskov@gmail.com
Besøg lokalrådets hjemmeside
Besøg lokalrådet facebook-side

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Hanne Møller Jensen, vinderslevogomegnslokalraad@gmail.com
Besøg lokalrådets hjemmeside
Besøg lokalrådets facebook-side

Virklund Lokalråd

Luis da Silva Martins, luis@gunilslund.dk
Besøg lokalrådets hjemmeside

Voel Lokalråd

Jens Ole Futtrup, voel.lokalraad@gmail.com  
Besøg lokalrådets hjemmeside
Besøg lokalrådets facebook-side

Se kort med kommunens 28 lokalråd/lokalområder